בעקבות תחקיר של גרינפיס על התנהלות היזמים שקיבלו ממשרד האנרגיה היתר  לביצוע קידוחי נפט וגז בשטח עצום של 275 אלף דונם, הכולל את שמורת הטבע בקעת תמנע ושמורת יטבתה ולאחריו מאבק משפטי וציבורי – המשרד הודיע כי רישיון הקידוח של החברות לא אושר, ונכון לעכשיו, היוזמה לקידוחי נפט וגז בערבה נבלמה לעת עתה.

אבל זה לא נגמר עד שזה לא נגמר, אנחנו לא ננוח עד שנוודא שחיפושי הנפט בערבה אכן ירדו מהפרק באופן סופי ונמשיך לעקוב אחר ההתפתחויות .בעידן של משבר אקלים הולך ומחריף, לא יעלה על הדעת כי ממשלת ישראל, בניגוד להכרזותיה, ממשיכה להתיר חיפושי  נפט וגז. האבסורד זועק עוד יותר כאשר מדובר באזור כה רגיש, בעל ערכי טבע ייחודים, שחלקים ניכרים ממנו הם שמורות טבע והשטחים הפתוחים הגדולים והייחודיים של ארצנו.

רקע

הרישיון לביצוע קידוחי חיפוש נפט וגז בערבה ניתן לחברות ״ארבל״ ו״שפיר הנדסה״ בשנת 2019. משפג תוקף הרישיון לאחר 3 שנים ללא התקדמות משמעותית של הפרויקט, הגישו החברות בקשה להארכה, שאושרה על ידי משרד האנרגיה, למרות שלכאורה החברות לא עמדו בתנאים לקבלת רישיון. 

לנוכח המחדל הזה, החלה יחידת התחקירים של גריניפיס, "זיקוק", להתחקות אחר ההתנהלות הכלכלית של החברות. התחקיר העלה ממצאים מדאיגים, לרבות העובדה כי חברת ארבל המעורבת ברישיון היא חברה שהגיעה לחדלות פרעון והובילה להפסדים של מיליונים מכספי המשקיעים, ואף גרמה בעבר לזיהום בנחל משמר. 

פנינו למשרד האנרגיה בפניות חוזרות ונשנות, על מנת להבין מה היה הבסיס להחלטה להארכת הרישיון שעל פניו נראה שניתן למרות שהחברות הפרו לכאורה את תנאיו. לפני פקיעת מועד הרישיון המחודש בפברואר 2023, ומתוך ההבנה שהחברות יבקשו הארכה נוספת, הגשנו למשרד האנרגיה מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים, בטענה כי הארכת הרישיון מנוגדת לחוק. הדגשנו בפני הממונה על הנפט במשרד האנרגיה את העבר המפוקפק של חברת ארבל אשר על פניו לא עומדת בתנאי חידוש הרישיון כמו גם אי עמידה בתנאים נוספים. 

המאמץ העקבי השתלם, ונכון לחודש מאי 2023, הבקשה של החברות להארכת הרישיון לא התקבלה על ידי משרד האנרגיה, ונכון לעכשיו, היוזמה לקידוחי נפט וגז בערבה נבלמה.