מתוך מאבק גרינפיס בפחם

בגרינפיס הזהרנו עוד ב-2017 כי אין סיכוי שהתחנה תיסגר ב-2022 בגלל המתווה שהציב שר האנרגיה, ושתג המחיר יהיה קטלני: אובדן חיי אדם ונזק לסביבה. מדובר בהתרשלות של חברת החשמל ושל משרד האנרגיה, ועליהם לפצות את התושבים שנפגעו, וגם להקדים את הסגירה ולבצע אותה תוך שישה חודשים. אנו מבקשים מהוועדה להתכנס מדי חודש על מנת לבחון את ההתקדמות הנושא.