דברים שאפשר לעשות

אנחנו רוצים שתעשה משהו כי ביחד אנחנו חזקים.

♂︎ ♀︎