In ons jaarverslag over 2011 een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen en uiteraard de gehele financiële verantwoording.