In ons jaarverslag over 2012 een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen en uiteraard de gehele financiële verantwoording