‘De Nederlandse, Europese en uiteindelijk wereldeconomie moet radicaal anders worden ingericht, zodat schone energie, een andere invulling van de voedselvoorziening -minder vlees, meer plantaardig-,  de belangen van burgers en een veilig klimaat boven de kortetermijnwinsten van een paar bedrijven worden gesteld. Daarom schuift Greenpeace in 2018 aan bij de onderhandelingen voor een Nederlands klimaatakkoord.’