Na jaren getreuzel presenteert het kabinet eindelijk een plan dat de natuur hopelijk gaat redden en de bouw van huizen mogelijk maakt. Geen seconde te vroeg, want volgens ecologen moet de stikstofuitstoot voor eind 2025 fors zijn teruggebracht omdat we anders kwetsbare natuur kwijtraken. Ondanks alle plannen, is de stikstofuitstoot uit de landbouw het afgelopen decennium amper gedaald. 


Andy Palmen, directeur Greenpeace Nederland: “We hebben nog maar een paar jaar en het komt nu aan op de snelheid van uitvoering. Provincies doen er goed aan niet in te gaan op de oproep van LTO Nederland om in verzet te komen tegen de kabinetsplannen, maar aan de slag te gaan”. Nederland zit al jaren op slot, boeren hebben duidelijkheid nodig en starters op de woningmarkt willen een huis kunnen kopen. Palmen: “Een pleister trek je in een keer van een wond. Pijnlijke keuzes zijn nu nodig zodat de samenleving verder kan. Het wordt tijd dat LTO Nederland mee gaat werken en de samenleving niet langer laat wachten. Anders moet straks opnieuw de rechter eraan te pas komen om bestuurders te dwingen tot actie”.