‘Nederland jaagt nationaal CO2-budget er veel te snel doorheen’

Amsterdam, 29 augustus 2022 – Het klimaatbeleid van de Nederlandse regering is niet voldoende om de wereldwijde opwarming te beperken tot 1,5°C. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het NewClimate Institute in opdracht van Greenpeace, Milieudefensie en Natuur & Milieu. De regering wil de opwarming van de aarde beperken tot 1,5°C en heeft in de voorgestelde Klimaatwet een klimaatdoel opgenomen van minimaal 55% CO2-reductie in 2030. Ook wil Nederland klimaatneutraal zijn in 2050. Maar de onderzoekers concluderen dat deze beide doelen tekortschieten. Uit het onderzoek blijkt dat het kabinet de klimaatdoelen moet bijstellen om binnen het Nederlandse CO2-budget voor 1,5°C te blijven.

De Toekomst heeft jou nodig
De toekomst heeft jou nodig!

Samen zetten wij ons in tégen klimaatverandering en vóór duurzame oplossingen.

DOE MEE

CO2-budget

Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) heeft berekend wat de maximale wereldwijde uitstoot mag zijn om binnen 1,5°C te blijven. Elk land kan hier maar een deel van uitstoten: het nationale CO2-budget. Nederland heeft als rijk land economisch veel voordeel gehad van een relatief hoge CO2-uitstoot en profiteert er vandaag de dag nog steeds van. Daarom moet Nederland, zoals afgesproken in het Klimaatakkoord van Parijs, het voortouw nemen in de aanpak van de wereldwijde CO2-uitstoot. Dit betekent een eerlijke verdeling van het CO2-budget.

In het onderzoek wordt door het NewClimate Institute de eerlijke verdeling, ook wel het ‘fair share’-principe, voor het eerst toegepast om een CO2-budget voor Nederland te berekenen. Ook is gekeken naar een verdeling per land, zonder fair share-principes. Het CO2-budget is in alle gevallen kleiner dan wat Nederland zich toebedeelt. Dat betekent dat Nederland sneller broeikasgassen moet reduceren.

Fair share en klimaatbeleid 

Dit is de eerste keer dat er berekend is of het doel van de Nederlandse regering past bij de doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs om de opwarming tot 1,5°C te beperken. Dit doel werd recent ook weer vastgelegd in het  coalitieakkoord van VVD, D66, CDA en CU. Voor zowel Duitsland als Finland zijn dergelijke berekeningen voor een CO2-budget uitgevoerd en de regeringen van die landen hebben recentelijk hun klimaatambities opgevoerd. 

Dewi Zloch, klimaatexpert bij Greenpeace Nederland: “Het is tijd voor Nederland om woorden om te zetten in actie. Op deze manier blijft Nederland nog veel te lang, veel te veel CO2 uitstoten. De regering lapt dan niet alleen het Klimaatakkoord van Parijs aan zijn laars, maar ook het eigen streven om het Nederlandse klimaatbeleid in lijn te brengen met maximaal 1,5 graad wereldwijde opwarming. Luister naar de wetenschap.”

Rapport

Het rapport: ‘What is a fair emissions budget for the Netherlands?’ is hier te vinden, inclusief een Nederlandse samenvatting. NewClimate Institute is de auteur van dit rapport en een van de partijen achter de gezaghebbende Climate Action Tracker.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Bram Karst

Persvoorlichter Greenpeace Nederland

06 – 2129 6895

[email protected]