Amsterdam, 25 januari 2023 – Het eventueel wegvallen van werkgelegenheid bij Tata Steel leidt niet tot grootschalige werkloosheid: Voor medewerkers van Tata Steel staan andere werkgevers in de rij. De mogelijkheden voor Tata Steel medewerkers om snel ander, gelijksoortig werk te vinden in de nabije omgeving zijn overwegend goed tot zeer goed, ook voor oudere werknemers. Dit blijkt uit een arbeidsmarktverkenning van Intelligence Group, in opdracht van Greenpeace Nederland en Urgenda.

Het is belangrijk dat er goed wordt gezorgd voor werknemers, hoe Tata Steel zich ook ontwikkelt de komende tijd. Dit onderzoek toont aan dat er meer dan genoeg werk is in de regio. Deze werkgelegenheid staat of valt niet met Tata Steel. De meest vervuilende onderdelen moeten per direct dicht en kunnen dus ook per direct dicht. Dat opent de weg voor een schone en gezonde IJmond,’ zegt Andy Palmen van Greenpeace Nederland. 

Arbeidsmarkt data-analist Intelligence Group laat zien dat de impact van Tata Steel op de totale werkgelegenheid in de nabije omgeving klein is: Zelfs wanneer uitgegaan wordt van de meest optimistische cijfers van de staalindustrie zelf, hebben meer dan 9 op de 10 banen in een straal van 25km rondom Gemeente Velsen geen enkele directe of indirecte relatie met Tata Steel. In heel Noord-Holland werkt 0,6% van de beroepsbevolking voor Tata Steel en is maximaal 3,5% van de beroepsbevolking direct of indirect verbonden aan Tata Steel. Toe- of afnemende vraag bij Tata Steel heeft geen significant effect op de werkloosheid in de regio. 

Ook heeft Intelligence Group voor dit onderzoek gekeken naar data over openstaande vacatures in de provincie Noord-Holland, die overeenkomen met functies binnen Tata Steel. Deze data laten een enorme schaarste op de arbeidsmarkt zien, wat doorstromen naar ander, passend werk goed mogelijk maakt. Voor alle technische functies zijn de arbeidsmarktkansen zeer goed. Zelfs voor werknemers van 60 jaar en ouder zijn voor vrijwel alle functies minimaal 3 andere, gelijkwaardige banen beschikbaar. 

‘Werkgevers in de energietransitie staan te springen om de goed opgeleide en technische mensen van Tata Steel. In deze tijd van noodzakelijke veranderingen is het belangrijk dat grote keuzes op basis van goede informatie worden gemaakt. Met dit onderzoek kan het gesprek over een schoner Tata Steel voortaan beter onderbouwd worden gevoerd,’ aldus Marjan Minnesma van Urgenda. 

Het onderzoek van de Intelligence Group: De arbeidsmarktverkenning rondom Tata Steel

Noot voor de redactie:

Persvoorlichter Greenpeace:

Anneke Wensing, 06-2129 6895

[email protected]

Over Intelligence Group: 

Intelligence Group is een Internationaal Data & Techbedrijf op het gebied van arbeidsmarkt- en recruitmentdata. Intelligence Group richt zich op het verzamelen, opslaan en verrijken van arbeidsmarkt gerelateerde data ten behoeve van de verbetering van de werving van personeel (of werknemers) door werkgevers en de employability/arbeidsmarktkansen van werknemers. Deze data worden in een grote diversiteit beschikbaar gesteld aan opdrachtgevers, zoals via rapporten, dashboards en API’s. Onze visie is om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt dichter bij elkaar te brengen door data te vertalen en praktisch toegankelijk te maken voor werkgevers en werknemers. 

Contactpersoon Intelligence Group: Geert-Jan Waasdorp