Andy Palmen, directeur Greenpeace: “Dit is een struisvogelkabinet dat de problemen niet wil zien en voor zich uitschuift. Het akkoord is een aanval op de natuur en daarmee ook op een schone, groene en welvarende toekomst van ons allemaal. Ook dit kabinet staat niet boven de wetten van de natuur. Het kabinet heeft de verantwoordelijkheid om de klimaat- en biodiversiteitscrisis aan te pakken en zo de burgers te beschermen. Maar dit akkoord ademt vooral angst voor verandering en wil een wereld behouden die in werkelijkheid niet meer bestaat. In plaats van met lef te kiezen voor maatregelen die de problemen echt gaan oplossen, worden er valse beloftes gedaan die de natuur en het klimaat niet helpen. 

Je kunt de natuurcrisis niet oplossen door het aantal Natura 2000 gebieden te verminderen. Meer gaswinning in de kwetsbare Noordzee is geen oplossing voor de klimaatcrisis. Op deze manier raken we alleen maar verder van huis.” 

TEKEN DE PETITIE