Klimaatcrisis

We moeten de CO2-uitstoot snel terugdringen om de aarde leefbaar te houden. Dan wordt de lucht schoner, de natuur gezonder en onze toekomst veiliger.

De planeet wordt een moeilijke plek om te leven, als we fossiele brandstoffen blijven opstoken. Toch speuren machtige oliegiganten naar nieuwe voorraden in de meest kwetsbare gebieden ter wereld. En blijven grote vervuilers – zoals Tata Steel en Schiphol – gigantische hoeveelheden CO2 de lucht in pompen. De kosten voor de natuur spelen geen rol, alleen economisch gewin telt. En daar krijgen ze alle ruimte voor van de politiek. Fossiele bedrijven hebben ontzettend veel macht én houden duurzame verandering moedwillig tegen. Met ingrijpende en desastreuze gevolgen…

Gevolgen van de klimaatcrisis

Extreme weersomstandigheden
De klimaatcrisis beïnvloedt extreme weersomstandigheden, zoals orkanen, overstromingen, droogtes en hittegolven. Klimaatverandering verstoort de balans in ons klimaat. Hierdoor nemen bijvoorbeeld stormen in aantal en hevigheid toe.

Mislukte oogsten
Landbouwgewassen reageren op het warmere en droge klimaat. Wereldwijd zal de oogst van maïs, tarwe en rijst elke tien jaar met 2 procent dalen. Met name in het Globale Zuiden draagt dit bij aan voedseltekorten.

Stijgende zeespiegel
De zeespiegel stijgt door de smeltende gletsjers. En hoe warmer zeewater wordt, hoe meer volume het inneemt. Elke graad die de oceanen warmer worden, zorgt voor bijna een meter stijging van de zeespiegel. En wetenschappers zien het water op sommige plekken nu al warmer worden dan ze hadden verwacht.

Noordpool smelt
Binnen 70 jaar kan het ijs op de Noordpool volledig gesmolten zijn. Daardoor warmt de aarde nog meer op, want het ijs weerkaatst nu het grootste deel van de zonnestralen. En de methaanvoorraden (een sterk broeikasgas) in de Noordpoolcirkel belanden in de atmosfeer.

De weg uit de klimaatcrisis

Grote vervuilers aanpakken
Onze gezondheid en die van toekomstige generaties horen op de eerste plaats.  Daarvoor dient de overheid allereerst de uitstoot van de vervuilers te beteugelen. Vervuilende bedrijven horen minimaal dezelfde regels te krijgen als andere bedrijven. 

Daarnaast is het tijd dat de ‘vervuiler betaalt’ gaat gelden. Grote vervuilers betalen veel te weinig belasting. En het is niet zo dat ze anders omvallen, want fossiele bedrijven als Shell en BP maken ongelofelijke winsten.

Klimaatrechtvaardigheid
Klimaatrechtvaardigheid betekent: de klimaatcrisis op een eerlijke en rechtvaardige manier aanpakken. De desastreuze gevolgen van de klimaatcrisis, zoals droogte, orkanen of overstromingen, treffen diegenen het hardst die het minste hebben bijgedragen aan het ontstaan ervan. 

Zoals Bonaire. De toekomst van deze bijzondere gemeente van Nederland staat ernstig onder druk. Den Haag laat het afweten; de Nederlandse CO2-uitstoot gaat niet snel genoeg omlaag en de eilanden worden niet beschermd. Wij spannen een klimaatzaak aan om wél klimaatactie van de overheid te eisen.

Successen voor het klimaat

>>> Bekijk meer successen