Mensen tegen grote vervuilers

Mensen hebben recht op natuur en een schone leefomgeving.

In actie tegen grote vervuilers

Mensen hebben recht op een gezonde en schone omgeving. Zowel wij in dit tijdperk, als de generaties na ons. De meeste mensen proberen daarnaar te leven. Ze maken gezonde keuzes voor hun familie en verkleinen hun eigen CO2-voetafdruk. Maar grote vervuilers hebben er maling aan. Deze bedrijven stellen hun winst boven mensen. Hun mega-uitstoot vervuilt de lucht, verziekt de natuur en verergert de klimaatcrisis. Daarom komen mensen tegen grote vervuilers in actie: people versus polluters.

De problemen die vervuilende bedrijven veroorzaken

💀 Winst boven toekomst

Ondanks alle noodsignalen, gaan grote vervuilers door met het aanboren en verbranden van fossiele brandstoffen, het uitstoten van gevaarlijke stoffen of het financieren van de hele handel.
Het is kraakhelder: deze bedrijven verkiezen welbewust hun winst boven de toekomst van onze planeet en de veiligheid van de mensen.

💰 Verdienen met vervuilen

Die strategie legt hen geen windeieren, deze vervuilende bedrijven verdienen goed aan hun vervuiling. Daardoor kunnen ze bakken met geld uitgeven aan lobbyisten en advocaten om maatregelen te blokkeren. De macht van grote vervuilers gaat gepaard met een zwakke overheid: al jaren doen politieke leiders te weinig aan de uitstoot van CO2, stikstof, fijnstof en allerlei andere troep.

🚨 Ten koste van anderen

De ernstige gevolgen van die vervuiling zijn voor de anderen. Omwonenden van een grote vervuiler ademen dagelijks ongezonde lucht in. Mensen in kwetsbare gebieden, zoals onze gemeente Bonaire, worden harder geraakt door de klimaatcrisis. En als de vervuilers doorgaan, worden de gevolgen gevaarlijker: mislukte oogsten, extreme hitte, minder drinkwater en natuurrampen.

Dit zijn grote vervuilers

People versus polluters noemen wij het verzet tegen deze grote vervuilers. Iedereen die geraakt wordt door de vervuiling van deze bedrijven kan meedoen, zoals de omwonenden, bezorgde (groot-)ouders, klimaatactivisten en jongeren. Samen eisen we dat deze vervuilers veranderen:

People versus polluters: Tata Steel

Tata Steel heeft het maar makkelijk. Amper belasting betalen, en verwaarloosbare boetes wanneer het uitstootregels overtreedt. Hun stokoude en meest ziekmakende installaties draaien nog op volle toeren, terwijl deze de kans op kanker en hersenschade in de omgeving zwaar verhogen.


People versus polluters: Schiphol

Dit bedrijf is een van de grootste CO2-vervuilers van Nederland. Van de overheid krijgen ze amper restricties opgelegd.
Er zit geen belasting op kerosine en de luchtvaart doet niet mee aan aan de Klimaatwet. Luchtvervuiling blijft ongestraft en stikstofdoelen ontbreken.

People versus polluters: Rabobank

Dit bedrijf financiert de uitdijende intensieve vee-industrie en daarmee de natuur- en klimaatcrisis.
Braziliaanse natuurgebieden wordt verwoest voor het voer wat de miljoenen veedieren verorberen, en hun mest verpest weer onze unieke Nederlandse natuur.

Overheid, kies toekomst boven grote vervuilende bedrijven

Grote vervuilers behouden de macht als wij roerloos toekijken. Het is de hoogste tijd om ons uit te spreken voor rechtvaardigheid. Heel veel mensen eisen nieuwe prioriteiten van onze overheid. Onze gezondheid en die van toekomstige generaties horen op de eerste plaats. 

Daarvoor dient de overheid allereerst de uitstoot van de vervuilers te beteugelen. Vervuilende bedrijven horen minimaal dezelfde regels te krijgen als andere bedrijven. Neem Schiphol. Andere sectoren verlagen hun CO2-uitstoot, dan is het toch logisch dat één van de grootste CO2-uitstoters van Nederland dat ook doet?

Daarnaast is het tijd dat de ‘vervuiler betaalt’ gaat gelden. Grote vervuilers betalen veel te weinig belasting. En het is niet zo dat ze anders omvallen, want fossiele bedrijven als Shell en BP maken ongelofelijke winsten. Genoeg om de schade van de gigantische overstroming in Pakistan drie keer te vergoeden. Maar dat gebeurt niet. Het geld gaat eerder naar de aandeelhouders dan naar de slachtoffers van een fossiele reus. 

Actie bij RWE kolencentrale Eemshaven

Het tijdperk van de machtige grote vervuiler is voorbij

De overheid kan ervoor kiezen de grote vervuiler te beteugelen en te belasten, en dingen beter te maken. De grote vervuilers dragen het meest bij aan de natuur-en klimaatcrisis. Als zij veranderen, gaan we niet alleen klimaatrampspoed tegen. We krijgen ook daadwerkelijk een mooie wereld, met bloeiende natuur, een schat aan wonderlijke diersoorten en lekker frisse lucht. En een toekomst om weer naar uit te kijken, in plaats van te vrezen. 

De tijd dat winst boven het milieu en onze gezondheid staat, is voorbij. Samen maken we een veilige en groene toekomst voor iedereen. Mensen staan op tegen grote vervuilers. Voer actie, teken petities, spreek je uit.