Bewonersgroepen in Noord-Brabant en Limburg en Greenpeace protesteren zij-aan-zij tegen gevolgen investeringsbeleid Rabobank

Oss, 30 januari 2019 – Greenpeace voert actie tegen de investeringen van Rabobank in de vee-industrie. Met bouwborden vraagt de organisatie aandacht voor klimaatverandering en het dierenleed dat door de vee-industrie veroorzaakt wordt. In Oirschot, Horst en Oss plaatste Greenpeace bouwborden op locaties van in opspraak geraakte bedrijven. Hoewel wetenschappers het er over eens zijn dat we drastisch minder dieren moeten houden om rampzalige klimaatverandering te voorkomen, heeft de grootste boerenbank van Nederland schaalvergroting en intensivering nog steeds hoog in het vaandel,.  

Greenpeace voert campagne tegen het investeringsbeleid van de Rabobank. [1] Zo is de Rabobank bankier van een aantal omstreden ondernemersprojecten, blijkt uit onderzoek van de natuur- en milieuorganisatie. [2]. In Oirschot heeft de Rabobank een hypotheek verstrekt voor het stuk grond waar mogelijk een megastal op gebouwd zal gaan worden, pal naast natuurgebied Kampina dat al veel te lijden heeft onder de industriële veehouderij. In Horst staat al een enorme stal voor 21.000 dieren waar jaarlijks 61.000 ton mest wordt vergist. Deze onderneming is betaald met geld van de bank. In Oss is veel onrust over de plannen om een nieuwe mestfabriek te bouwen. De Rabobank is bankier van de partijen die deze fabriek willen bouwen. Mestverwerking past totaal binnen de visie van de bank: niet de oorzaak van het mestoverschot oplossen door minder dieren te houden, maar technieken uitrollen die de vee-industrie in de benen houden. Dit heeft grote gevolgen voor de buurt door stankoverlast en gezondheidsrisico’s.

Lokale en regionale organisaties verzetten zich al lang tegen de gevolgen van de vee-industrie in Brabant. Samen met de Brabantse Milieufederatie – die procedeert tegen de bouwplannen in Oirschot – en de netwerkorganisatie Minder Beesten is een bouwbord in Oss opgebouwd. Samen vragen de groepen aandacht voor de gevolgen van de miljardeninvestering in de vee-industrie. Boeren moeten worden geholpen met de omslag naar een ecologische landbouw met minder dieren.

Herman van Bekkem, campagneleider duurzame landbouw bij Greenpeace:

“Wij staan zij-aan-zij met bezorgde bewoners in Oss en omstreken om te laten zien wat er werkelijk schuilgaat achter het groene imago van de Rabobank. Juist de ‘boerenbank’ die 85% van de agro-industrie financiert zou verantwoordelijkheid moeten nemen en zijn slogan ‘Growing a better world together’ waar moeten maken. Dat betekent stoppen met investeren in veefabrieken en samen met boeren de omslag maken naar ecologische landbouw. Maar daarvoor moet de Rabobank boeren de ruimte bieden om minder dieren te houden.”

Hetty Gerringa, Brabantse Milieufederatie:

“De Logtsebaan in Oirschot is de slechtst denkbare plek voor een megastal, omdat dit zo dicht bij het Natura 2000 gebied de Kampina ligt. Met dit project neemt de stikstof op natuur sterk toe en dat is slecht voor het hele ecosysteem. Alleen met een flinke krimp van de veestapel zijn de problemen oplosbaar. Een grondgebonden kringloop-veehouderij die genoeg grond heeft om al zijn beesten van te voeren en al zijn mest op kwijt te kunnen, met aandacht en ruimte voor ecologie en landschap, zal leiden tot ingrijpende verbeteringen voor de natuur en de omgeving.”

Noot voor de redactie

[1] Voor verdere achtergrond over de Greenpeace campagne tegen de investeringen van Rabobank in de veeindustrie en het onderzoeksrapport ‘De Vleeskoorts van de Rabobank’

[2] De financiële relatie van de bezochte locaties met de Rabobank is gelegd op basis van de openbare kadastergegevens met betrekking tot vastgoed (grond en gebouwen). Deze gegevens kunnen op verzoek beschikbaar worden gesteld.

Fotos kunt u hier downloaden, met als auteursgegevens: Greenpeace Nederland / Marten van Dijl.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Abdellah Dami, persvoorlichter bij Greenpeace Nederland: +31 6 25 03 10 02 /  [email protected]