Het afgelopen anderhalf jaar zette Greenpeace zich keihard in voor een echt duurzaam Klimaatakkoord. Een akkoord dat genoeg is om de klimaatcrisis te stoppen. Waarmee we de problemen voor toekomstige generaties niet groter maken, maar kleiner. Dat is helaas niet zo en dat geeft ons een bittere nasmaak. 

Vier noodzakelijke verbeterpunten voor het Klimaatakkoord:

  • Inzetten op echte doorbraken in plaats van schijnoplossingen. Dit akkoord plakt pleisters met korte termijn oplossingen zoals CO2-uitstoot opslaan in de zeebodem (CCS) en het gebruiken van biomassa. Terwijl de klimaatcrisis vraagt om maatregelen die voor de generaties na ons ook echte oplossingen zijn.
  • De krimp van de veestapel blijft een groot taboe. Om uit de klimaatcrisis te komen, is het noodzakelijk om te kiezen voor duurzamere landbouw met een kleinere veestapel. Daar valt veel winst te halen qua broeikasgassen en voor onze natuur.
  • Er komt weliswaar een CO2-heffing, maar die is niet eerlijk en effectief genoeg. Bij een eerlijke heffing betalen grote vervuilers om de noodzakelijke vergroening van diezelfde industrie te betalen. Het tegengestelde is waar; burgers en kleine ondernemers betalen miljoenen, die de industrie als subsidies ontvangt.
  • Elektrisch rijden wordt onvoldoende gestimuleerd. Fietsen en het openbaar vervoer krijgt nauwelijks aandacht. Een gemiste kans, want niets is groener dan afstappen van olie en gas.

Drie punten die wij wel steunen:

  • Vanaf 2030 komt 75% van onze stroom uit duurzame bronnen als zon en wind; 
  • Anderhalf miljoen huizen worden de komende jaren duurzamer gemaakt; 
  • In Nederland worden vanaf 2030 geen benzine- en dieselauto’s meer verkocht.

Deze punten steunen we waar mogelijk. Maar eerlijk is eerlijk: het blijft onvoldoende om uit de klimaatcrisis te komen. Daarom blijven wij strijden voor een duurzame, klimaatneutrale energievoorziening.

Roep de klimaatcrisis uit!

De overheid moet nú ingrijpen. Met de huidige maatregelen komen we niet uit deze klimaatcrisis. Teken de petitie en sla landelijk alarm om Den Haag een klimaatcrisis uit te laten roepen. Want wie een crisis uitroept, moet crisismaatregelen nemen. 

Schrijf vrijdag 27 september vast in je agenda; die dag gaan we opnieuw – en wereldwijd – de straat op voor ons klimaat.

Doe mee