Brief aan Kamerleden vaste commissie voor landbouw natuur en voedselkwaliteit over gewasbeschermingsmiddelen

Geachte leden van de Tweede Kamer,

Op 7 maart vindt het AO Gewasbeschermingsmiddelen plaats waarbij uw Commissie met de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten en staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer het gebruik van en de risico’s omtrent bestrijdingsmiddelen bespreekt. In dit kader leggen wij u graag het volgende voor.

21 maart: EC stemming over verbod neonicotinoïden

Op 21 maart a.s. wordt er in het Standing Committee van de Europese Commissie (EC) gestemd over een totaalverbod op een drietal neonicotinoïden, te weten thiamethoxam, clothianidine en imidacloprid. De bewijslast dat neonicotinoïden een cruciale rol spelen in de bijensterfte, maar ook tot risico’s leidt voor hommels, vlinders en vogels is inmiddels overweldigend. Dit, terwijl maar liefst 75 procent van de wereldvoedselgewassen (gedeeltelijk) afhankelijk is van deze bestuivers. 21 maart biedt dan ook dé kans om op Europees niveau stappen te zetten om bijen te beschermen maar óók om boeren en telers te stimuleren om te schakelen naar agro-ecologische landbouw. Door op Europees niveau afspraken te maken over het beperken van toegestane, schadelijke middelen blijft het ‘level playing field’ dat blijkens de Kamerdebatten in het verleden veel gewaardeerd wordt, intact.

Download de gehele brief

Brief aan de Vaste LNV Commissie – AO Gewasbeschermingsmiddelen 7 maart (2)