Greenpeace: Laten we stoppen met deze uitzonderingspositie voor de luchtvaart

Amsterdam, 3 april – Schiphol en de vliegvelden van Rotterdam, Eindhoven en Lelystad moeten allemaal een natuurvergunning aanvragen. Dat blijkt uit antwoorden van minister Schouten na een handhavingsverzoek van Mobilisation for the Environment (MOB). De milieuorganisatie kwam erachter dat de vliegvelden al jaren opereren zonder vergunning. Greenpeace Nederland steunt dit handhavingsverzoek en heeft op 28 november ook een verzoek tot natuurherstel ingediend. De minister heeft nog tot 1 juni om op dit verzoek te reageren.

De bevestiging dat de luchthavens opereren zonder natuurvergunning kan grote gevolgen hebben. Doordat er teveel stikstof wordt uitgestoten rondom de natuurgebieden, zal het voor de vliegvelden moeilijk worden om een natuurvergunning te krijgen die meer uitstoot van stikstof toestaat. 

“Dit is wederom een duidelijk signaal dat de luchtvaart rekening moet houden met de natuur en het klimaat. Kijk daarom naar oplossingen voor de toekomst. Dat betekent minder vluchten, Lelystad Airport definitief van de baan, korte afstandsvluchten vervangen door de trein en het steunen van een eerlijke prijs voor vliegen”, aldus Dewi Zloch namens Greenpeace.

Het handhavingsverzoek van Greenpeace gaat over de schade die is ontstaan aan de natuur. Schiphol zal die schade moeten herstellen. Zloch: “Op dit moment opereren de vliegvelden deels illegaal en dit wordt door de overheid gedoogd. Door de stikstofcrisis wordt er van elke sector aanpassingen gevraagd, maar luchthavens mogen blijkbaar gewoon door zonder vergunning. Deze uitzonderingspositie is niet goed te praten.”