Gezamenlijke reactie van Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, Natuur & Milieu, Milieudefensie en Greenpeace op de berichtgeving over de steun aan KLM:

KLM doet een flink beroep op steun van onze overheid. Dat terwijl de luchtvaartmaatschappij geen belasting betaalt over kerosine en ook geen BTW betaalt over vliegtickets. De luchtvaartsector valt ook buiten al het klimaatbeleid.

Nu de overheid KLM en haar werknemers wil helpen in deze onzekere periode, is het tijd om concrete afspraken te maken met het luchtvaartbedrijf. Goed dat de overheid dwingt dat KLM voor minder lawaai en luchtvervuiling gaat zorgen en haar CO2-uitstoot omlaag moet brengen.

De luchtvaartmaatschappij kan hierna niet terugkeren naar het oude en zal een nieuw pad in moeten slaan met minder vluchten. Het kan niet bij mooie woorden blijven, er moeten harde doelen aan worden verbonden. Zo voorkomen we dat de luchtvaartsector en onze maatschappij van de ene crisis in de andere crisis rolt.