Er is binnen de provinciale politiek nauwelijks steun voor een kerncentrale in Groningen, blijkt uit een inventarisatie door Greenpeace. Het Belgische Electrabel heeft deze week aangegeven te denken over de bouw van een kerncentrale in de Eemshaven. Opvallend is dat het CDA, landelijk voorstander van meer kerncentrales, in Groningen tegen de komst van kernenergie is.

‘Voor de meeste politieke partijen is een kerncentrale in Groningen geen optie, zelfs niet voor minister Verhagens eigen CDA’, stelt Ike Teuling, campagneleider klimaat en energie van Greenpeace. ‘Lokale politici zien in hun provincie liever duurzame energie.’ Alleen de PVV is uitgesproken voorstander, de VVD wil nog geen standpunt innemen.

In de provincie is veel verzet tegen de energieplannen die minister Verhagen heeft voor Noord-Nederland. Momenteel staan voor de Eemshaven twee kolencentrales in de planning, die veel CO2 zullen uitstoten. Dit zou onder andere in Groninger bodem moeten worden opgeslagen, maar lokale politieke partijen zijn fel tegenstander. Verhagen was gisteren nog in de provinciehoofdstad om te praten over deze controversiële CO2-opslag.

De Eemshaven is een van locaties in Nederland waar ruimte is gereserveerd voor een mogelijke kerncentrale. Het opwekken van kernenergie levert levensgevaarlijk kernafval op, waar nergens ter wereld een oplossing voor is. Nederland overweegt kernafval ondergronds op te slaan in zoutkoepels in het noorden van Nederland.

Een duurzame energievoorziening zonder kolen- en kerncentrales is mogelijk, stelt Greenpeace op basis van onderzoek. Schone energiebronnen als wind zijn veilig en bovendien goed voor de werkgelegenheid in Groningen. Dit blijkt uit het rapport ‘Werkgelegenheidseffecten door wind en kolen in Eemshaven, Friesland en Groningen’, onlangs gepubliceerd door adviesbureau Ecofys in opdracht van Greenpeace.