De wereldmarkt voor zonnepanelen groeit boven verwachting. De totale productiecapaciteit groeide in 2010 met 50 procent, zo blijkt uit de nieuwste editie van Solar Generation, het jaarlijkse wereldmarktrapport van Greenpeace en de European Photovoltaic Industry Association (EPIA), dat vandaag in Brussel is gelanceerd.

Dankzij de snelle ontwikkeling van de techniek, een efficiëntere productie en toepassing op grote schaal daalt ook de prijs van zonnepanelen aanzienlijk. Die ontwikkeling gaat door, zodat de prijs van groene zonnestroom steeds meer neigt naar die van gewone grijze stroom.

Deze doorbraken brengen volgens Greenpeace een 100 procent duurzame energievoorziening in 2050 binnen bereik. Nederland blijft tot dusverre helaas hopeloos achter bij de internationale marktontwikkeling.

Bekijk het rapport Solar generation6 hier.