Milieuorganisatie wil vernietiging vergunning uitbreiding elektriciteitsnet

Amsterdam, Nederland — Greenpeace tekent vandaag bezwaar aan tegen plannen om meer stroom te importeren uit het buitenland. De milieuorganisatie vraagt de Raad van State een vergunning voor het vergroten van de importcapaciteit te vernietigen. De vergunning is aangevraagd door het staatsbedrijf TenneT, de beheerder van het Nederlandse elektriciteitsnet. Volgens Greenpeace leiden de plannen van TenneT tot nog meer invoer van vuile stroom uit buitenlandse kolen- en kerncentrales.

TenneT wil in het Groningse Meeden een hoogspanningsstation uitbreiden. De installatie van twee zogenoemde dwarsregeltransformatoren maakt import van een extra 1000 MW elektriciteit mogelijk. Dat is een toename van de importcapaciteit met ongeveer 25%.

Helaas zal er voornamelijk meer goedkope en dus vuile stroom uit buitenlandse kolen- en kerncentrales over de grens komen. Sinds de elektriciteitsmarkt stap voor stap wordt vrijgemaakt is de import van goedkope stroom snel toegenomen. Omdat de concurrentie uit het buitenland heviger wordt zijn schonere Nederlandse centrales gedwongen de deuren te sluiten.

De import van stroom zorgt bovendien voor vervuiling buiten onze landsgrenzen. Uit een notitie van het energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) blijkt dat Duitse kolen- en gascentrales gemiddeld bijna 1,5 keer zoveel van het schadelijke broeikasgas CO2 per kWh uitstoten als Nederlandse centrales. Het ECN concludeert ook dat
Nederland met haar import twee kerncentrales van het formaat Borssele draaiende houdt.

De toename van import van vuile stroom werd tot nu toe begrensd door de beperkte capaciteit van de hoogspanningskabels naar het buitenland. Energiebedrijven en grootverbruikers als de NS, Philips en Hoogovens hebben TenneT verzocht om meer stroom uit het buitenland in te voeren. Dat is mogelijk na uitbreiding van het hoogspanningsstation in Groningen. Greenpeace is daar fel op tegen. De milieuorganisatie wil dat de partijen die verantwoordelijk zijn voor de vraag naar extra stroom hun verantwoordelijkheid nemen en investeren in duurzame energie in plaats van in vuile buitenlandse stroom.