Amsterdam, Nederland —

Greenpeace tekent vandaag bezwaar aan tegen plannen om meer
stroom te importeren uit het buitenland. De milieuorganisatie
vraagt de Raad van State een vergunning voor het vergroten van de
importcapaciteit te vernietigen. De vergunning is aangevraagd door
het staatsbedrijf TenneT, de beheerder van het Nederlandse
elektriciteitsnet. Volgens Greenpeace leiden de plannen van TenneT
tot nog meer invoer van vuile stroom uit buitenlandse kolen- en
kerncentrales.

TenneT wil in het Groningse Meeden een hoogspanningsstation
uitbreiden. De installatie van twee zogenoemde
dwarsregeltransformatoren maakt import van een extra 1000 MW
elektriciteit mogelijk. Dat is een toename van de importcapaciteit
met ongeveer 25%.

Helaas zal er voornamelijk meer goedkope en dus vuile stroom uit
buitenlandse kolen- en kerncentrales over de grens komen. Sinds de
elektriciteitsmarkt stap voor stap wordt vrijgemaakt is de import
van goedkope stroom snel toegenomen. Omdat de concurrentie uit het
buitenland heviger wordt zijn schonere Nederlandse centrales
gedwongen de deuren te sluiten.

De import van stroom zorgt bovendien voor vervuiling buiten onze
landsgrenzen. Uit een notitie van het Energieonderzoek Centrum
Nederland (ECN) blijkt dat Duitse kolen- en gascentrales gemiddeld
bijna 1,5 keer zoveel van het schadelijke broeikasgas CO2 per kWh
uitstoten als Nederlandse centrales. Het ECN concludeert ook dat
Nederland met haar import twee kerncentrales van het formaat
Borssele draaiende houdt.

De toename van import van vuile stroom werd tot nu toe begrensd
door de beperkte capaciteit van de hoogspanningskabels naar het
buitenland. Energiebedrijven en grootverbruikers als de NS, Philips
en Hoogovens hebben TenneT verzocht om meer stroom uit het
buitenland in te voeren. Dat is mogelijk na uitbreiding van het
hoogspanningsstation in Groningen. Greenpeace is daar fel op tegen.
De milieuorganisatie wil dat de partijen die verantwoordelijk zijn
voor de vraag naar extra stroom hun verantwoordelijkheid nemen en
investeren in duurzame energie in plaats van in vuile buitenlandse
stroom.