Milieuorganisatie opnieuw in actie tegen vervuilende praktijken opwerkingsfabrieken

Amsterdam, Nederland — Greenpeace voert vandaag opnieuw actie tegen de afvoer van kernafval naar opwerkingsfabrieken. Bij de kerncentrale in het Gelderse Dodewaard wist de milieuorganisatie met een bus van de Mobiele Eenheid door een wegversperring van de politie heen te komen. Zes actievoerders blokkeren nu met de tweedehands ME-bus de doorgang van het transport van opgebruikte brandstofstaven naar de opwerkingsfabriek in het Britse Sellafield.

De bus is stevig verankerd in de brug die de centrale in Dodewaard met de buitenwereld verbindt. Vier actievoerders hebben zich aan de wielen van het voertuig vastgeketend. Mensen aan de binnenkant van de bus hebben zich met schroeven en kettingen aan het wegdek verbonden.

Vandaag plant de kerncentrale in Dodewaard het tweede transport in een rij van negentien transporten richting Sellafield. De rechtbank van Amsterdam oordeelde op 14 december 2000 in een rechtzaak die de kerncentrale en de eigenaar van Sellafield, BNFL, hadden aangespannen dat het Greenpeace vrij staat om acties te voeren tegen de afvoer van kernafval. Er is de milieuorganisatie veel aan gelegen om deze transporten te stoppen.

Greenpeace stelt met deze actie de vervuilende praktijken van opwerkingsfabrieken aan de kaak. Opgebruikte brandstofstaven uit de, inmiddels gesloten, Nederlandse kerncentrale in Dodewaard worden in Sellafield ontdaan van plutonium en uranium. Dit is een smerige klus waarbij veel radioactiviteit vrijkomt. Omdat de fabriek in Sellafield het milieu niet hoog in het vaandel heeft, wordt die radioactiviteit zonder schroom in lucht en water geloosd. De radioactieve lozingen van Sellafield in zee bedragen 9 miljoen liter per dag. Hiermee loost de Britse nucleaire installatie jaarlijks meer dan alle kerncentrales ter wereld bij elkaar.

Uit onderzoek van een adviesorgaan van de Britse overheid bleek onlangs dat de opwerkingsfabriek in Sellafield steeds meer radioactiviteit zal gaan lozen._ Dit terwijl Groot-Brittannië met nog veertien andere landen een handtekening heeft gezet onder het OSPAR-verdrag. In deze overeenkomst ter bescherming van het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan staat dat de omvang van radioactieve lozingen zou moeten afnemen. Ook in Nederland is het OSPAR-verdrag van kracht. Milieuminister Pronk heeft er zelfs aan toegevoegd dat Nederland alleen doorgaat met opwerking als er minder wordt geloosd._

Greenpeace roept minister Pronk daarom op om onmiddellijk de transporten van kernafval naar opwerkingsfabrieken stop te zetten.

• RWMAC (Radioactive Waste Management Advisory Committee), Advise to the Ministers on the Radioactive Waste Implications of Reprocessing, 1999-2000. Te vinden op: www.open.gov.uk/rwmac/reprocess.

• Tweede Kamer, vergaderjaar 1999-2000, 26 800 XI, nr. 69.