Kerncentrale Borssele verantwoordelijk voor 600 vaten hoogradioactief kernafval

Borssele, Nederland — Op het moment dat kerncentrale Borssele vanmiddag haar 30-jarig bestaan viert, voeren diverse milieuorganisaties en politieke partijen actie voor de deur van de centrale. Ruim honderd actievoerders van Greenpeace, GroenLinks, Milieudefensie, Partij van de Arbeid, WISE, SP, Stichting Natuur en Milieu en de Zeeuwse Milieufederatie plaatsen vanaf 13.00 uur 600 gele vaten voor radioactief afval in een lange rij op de dijk voor de kerncentrale. Hiermee laten de organisaties zien wat de kerncentrale Borssele ons in 30 jaar heeft opgeleverd: 600 vaten kernafval dat 240.000 jaar gevaarlijk blijft.

Kerncentrale Borssele ‘viert’ vandaag dat zij ‘dertig jaar veilig stroom levert aan de Nederlandse samenleving’1. Deze bewering is maar ten dele waar. Kernenergie levert naast stroom ook zeer gevaarlijk radioactief afval. Een probleem waarmee we duizenden generaties na ons opzadelen. Want hoe dik de muren van de opslagplaatsen ook zijn, niemand kan de veiligheid op zo’n lange termijn garanderen.

Kerncentrale Borssele is oorspronkelijk gebouwd voor 30 jaar elektriciteits-productie. In die tijd heeft de centrale een hoeveelheid hoogradioactief afval geproduceerd die gelijk staat aan de 600 vaten van 200 liter die de organisaties vandaag bij de kerncentrale zetten.2 Nu Borssele nog eens tien jaar langer open mag blijven, wordt er nog meer afval geproduceerd en wordt dit probleem dus alleen maar groter.

Het kernafval moet niet alleen voor een onvoorstelbaar lange periode worden opgeslagen, maar zorgt ook voor vervuiling van de Noordzee. Voordat het kernafval uit kerncentrale Borssele wordt opgeslagen, wordt het namelijk in de nucleaire fabriek in La Hague, Frankrijk, opgewerkt. Dit proces is zeer vervuilend: er worden miljoenen liters afvalwater geloosd, waardoor de zee en de omgeving van La Hague ernstig radioactief vervuild zijn. Hoewel het contract met de opwerkingsfabriek eind 2003 afloopt, wil kerncentrale Borssele doorgaan met dit onnodige en vervuilende proces. Terwijl volgens internationale verdragen Nederland verplicht is te kiezen voor directe opslag van kernafval.

Greenpeace, GroenLinks, Milieudefensie, Partij van de Arbeid, WISE, SP, Stichting Natuur en Milieu en de Zeeuwse Milieu Federatie vinden dat 30 jaar kernenergie geen feest waard is. De organisaties laten met de actie zien dat kernenergie een zeer vervuilende vorm van energie is waarvoor geen plaats is in een duurzame energievoorziening.

1 Uit de uitnodiging van kerncentrale Borssele voor deze dag.

2 Jaarlijks ontstaat er ongeveer 4 kubieke meter kernafval (1,4 m3 kernsplijtingsafval en 2 à 3 m3 ander hoogradioactief afval). Dit is in 30 jaar 120 m3 kernafval, wat overeen komt met 600 vaten van 200 liter.  Daarnaast komt er ook nog jaarlijks 30-50 m3 laag- en middelradioactief afval vrij.