Voor de bestrijding van gevaarlijke bosbranden in Rusland heeft Greenpeace Nederland een prachtige gift ontvangen uit de Extra Trekking van de Nationale Postcode Loterij. Maar liefst €2.409.000,- gaat naar dit unieke project, waar brandweerteams bestaande uit vrijwilligers in actie komen tegen bos- en veenbranden. Deze branden hebben een grote impact op de natuur, de volksgezondheid én het klimaat.

Twee keer Nederland

Jaarlijks vliegt een gebied van zo’n 40 miljoen hectare in brand, waaronder 8 miljoen hectare bos (twee keer de omvang van Nederland). De gevolgen van de branden in Rusland reiken tot ver buiten de landsgrenzen. De hoeveelheid CO2 die wordt uitgestoten, draagt wereldwijd bij aan klimaatverandering.

Mobiele blusapparaten

Tien jaar geleden, toen een nieuwe boswet in Rusland een streep zette door effectieve bestrijding van natuurbranden, besloot Greenpeace zelf de branden te gaan blussen. Heldhaftige mannen en vrouwen trekken, met mobiele blusapparaten op de rug, al jaren naar de brandhaarden om zoveel mogelijk natuurgebieden te redden. Maar de branden zijn talrijk, Rusland is onvoorstelbaar groot en het aantal brandweerteams is klein. Alleen brandblussen is niet genoeg, brandpreventie is de beste manier om deze milieuramp te stoppen. Daar wil Greenpeace met dit project verandering in brengen.

Dorpsbewoners in nood

Grigory Kuksin, leider van de brandweerteams van Greenpeace Rusland: “In al die jaren dat ik metershoge vlammen bluste, vrijwilligers trainde, boswachters leerde veenbranden te herkennen, dorpsbewoners in nood hielp en probeerde ambtenaren in actie te krijgen, hoopte ik dat we ooit aan brandpreventie zouden toekomen. Door klimaatverandering zal het aantal branden alleen maar toenemen. We kunnen én moeten nu de oorzaken van de branden bestrijden.”

12 groepen vrijwilligers

Dit is het moment om door te pakken met een ambitieus maar haalbaar plan om de branden in de kiem te smoren, nog voordat ze het land in lichterlaaie zetten. Twaalf groepen vrijwilligers zullen via coördinatiecentra in risicogebieden aan brandpreventie werken. Greenpeace traint en ondersteunt hen totdat ze zelfstandig kunnen opereren, hun eigen steungroep hebben georganiseerd én zelf nieuwe vrijwilligersgroepen kunnen trainen. Door de financiële steun van de Nationale Postcode Loterij kunnen we met dit project in drie jaar tijd onafhankelijke kennis- en trainingscentra op touw zetten waar honderden vrijwilligers effectief en duurzaam branden bestrijden, maar vooral helpen voorkomen.

Concrete oplossing

Anna Schoemakers, directeur van Greenpeace Nederland: “Klimaatverandering is voor veel mensen een onzichtbaar en ontastbaar fenomeen. Maar bosbranden zijn uiterst zichtbaar en bedreigen dagelijks het milieu en de levens van mensen in Rusland. Door branden te voorkomen en met zoveel mogelijk vrijwilligers te blussen, leveren we een grote bijdrage aan de veiligheid van mensen en het oplossen van het klimaatprobleem. Het is fantastisch dat de Nationale Postcode Loterij ons hierin steunt met deze zeer gulle gift. Deelnemers van de Nationale Postcode Loterij, heel hartelijk dank!”

Goed Geld Gala

Greenpeace Nederland heeft deze gift voor het project in Rusland ontvangen aan de vooravond van het Goed Geld Gala, dat op donderdag 15 februari plaatsvindt. Tijdens het Goed Geld Gala maakt de Postcode Loterij bekend welke bedragen zij kan doneren aan goede doelen en extra projecten uit de lotverkoop van het afgelopen jaar. De helft van de prijs van elk verkocht lot gaat naar het goede doel. De Nationale Postcode Loterij is de op twee na grootste particuliere donor ter wereld.

——

Voor meer informatie:

Saskia van Aalst, persvoorlichting Greenpeace Nederland: 06-25031014