Brinkhorst vreemde eend bij feest windmolenpark

Amsterdam, Nederland — Greenpeace Nederland feliciteert Nuon en Shell met de start van de bouw van het eerste windmolenpark op de Noordzee, het offshore windpark Egmond aan Zee. De ceremoniële start van dit windpark vindt vanmiddag plaats in Madurodam. Maar de aanwezigheid van minister Brinkhorst bij dit feest is volgens Greenpeace op zijn minst ongepast. De minister van Economische Zaken heeft nog geen maand geleden de subsidies voor windmolenparken op zee stopgezet. Met deze beslissing maakt Brinkhorst verdere ontwikkeling van windmolenparken op de Noordzee onmogelijk, en dat terwijl klimaatverandering het grootste milieuprobleem is waar we in Nederland mee te maken krijgen.

Windpark voor de kust van Denemarken.

Greenpeace Nederland feliciteert Nuon en Shell met de start van
de bouw van het eerste windmolenpark op de Noordzee, het offshore
windpark Egmond aan Zee. De ceremoniële start van dit windpark
vindt vanmiddag plaats in Madurodam. Maar de aanwezigheid van
minister Brinkhorst bij dit feest is volgens Greenpeace op zijn
minst ongepast. De minister van Economische Zaken heeft nog geen
maand geleden de subsidies voor windmolenparken op zee stopgezet.
Met deze beslissing maakt Brinkhorst verdere ontwikkeling van
windmolenparken op de Noordzee onmogelijk, en dat terwijl
klimaatverandering het grootste milieuprobleem is waar we in
Nederland mee te maken krijgen.

“Madurodam staat ironisch genoeg symbool voor de wijze voor het
beleid van minister Brinkhorst: hij wil windenergie klein houden,’
aldus Joris Thijssen, campagneleider klimaat en energie van
Greenpeace. “Als Brinkhorst een betrouwbaarder en consistenter
beleid op duurzame energie had gevoerd, dan had hij linten kunnen
doorknippen op zee in plaats van in Madurodam.”

Volgens de milieuorganisatie maakt Brinkhorst vandaag goede sier
bij de opening van een eerste windmolenpark op zee, terwijl hij
grootschalige duurzame energieprojecten waarmee we gevaarlijke
klimaatverandering kunnen voorkomen, dwarsboomt.

Het stopzetten van subsidie voor windmolenparken op zee en
biomassacentrales, is in lijn met de andere daden van minister
Brinkhorst. Onder zijn bewind werd subsidie op zonnepanelen en
zuinige apparaten afgeschaft, werd een tweejarig moratorium voor de
ontwikkeling van windmolenparken op zee afgekondigd, werd geen werk
gemaakt van energiebesparing en is de doelstelling voor windenergie
op zee veranderd in een streven. Nu investeerders en
energiebedrijven inzien welke kansen er liggen voor duurzame
energie en hun aanvragen indienen voor windmolenparken op zee,
draait de minister van Economische Zaken deze groei de nek om.

“Greenpeace is gelukkig dat het langverwachte project van Nuon
en Shell na tien jaar nu echt van start gaat. Ik vrees alleen dat
het windmolenpark bij Egmond veel te lang een eenzaam bestaan zal
leiden,’ zegt Thijssen. ‘Terwijl de milieubalans 2005 stelt dat
Brinkhorst de Nederlandse doelstelling van 5% duurzame energie in
2010 waarschijnlijk niet haalt. Windmolenparken op zee en energie
uit schone biomassa kunnen enorm bijdragen aan deze doelstelling én
de strijd tegen klimaatverandering. Nederland zal als ‘Bangladesh
van het westen’ steeds moeilijker droge voeten kunnen houden.
Alleen al uit zelfbehoud zou Nederland de strijd tegen de
zeespiegelstijging serieuzer moeten nemen.”

Greenpeace is een onafhankelijke, wereldwijde milieuorganisatie
die wordt vertegenwoordigd in meer dan 40 landen. De organisatie
wordt in Nederland gesteund door ongeveer 612.000 donateurs.
Greenpeace voert actie tegen klimaatverandering, nucleaire energie,
giftige stoffen, het kappen van oerbossen en het verdwijnen van
biodiversiteit op land en zee.