Milieudefensie en Greenpeace hebben op verzoek van de Tweede Kamer een position paper geschreven over de effecten van de coronacrisis op de energietransitie. In het paper doen we een aantal aanbevelingen aan de politiek voor een doelmatige reactie op de impact van de corona periode op de energietransitie:
– Grootschalige prijsinstrumenten dienen versneld ingezet te worden om de transitie te versterken: een vlakke en generieke CO2 heffing, zonder vrijstellingen en zonder vertraging.
– Richt de overheidssteun primair op burgers en het MKB. Steun voor bedrijven moeten zoveel mogelijk direct gericht zijn op werknemers.
– Het laagste punt van de CO2 uitstoot in 2020 als de nieuwe piek.
– De energietransitie moet ook in de sectoren met de meeste uitstoot, te weten industrie, mobiliteit, landbouw, luchtvaart, gebouwde omgeving met extra maatregelen ondersteund worden.