Wij staan zij aan zij met antiracisme activisten. We kunnen niet stil blijven terwijl enorme onrechtvaardigheid gaande is. Gelijkheid en solidariteit is de basis van een gezonde samenleving en planeet. Daarom spreken ook wij ons uit tegen geweld, racisme en systemische ongelijkheid. Als we een eerlijke en groene toekomst willen, dan moeten we daar samen voor zorgen. Er moet een einde komen aan de eeuwenlange plundering en uitbuiting van de planeet en bepaalde groepen zoals zwarte mensen, inheemse mensen en vrouwen ten behoeve van een kleine groep landen, mensen en bedrijven.

Crew Rainbow Warrior (Foto: Clement Barbet)

(Klimaat)racisme is ook een realiteit in Nederland

Racisme komt niet alleen voor in Amerika. Ook in Nederland krijgen zwarte en bruine mensen te maken met structurele vormen van discriminatie. Denk aan discriminatie door de belastingdienst, door de politie, in het onderwijs, op de woningmarkt, op de arbeidsmarkt en aan andere alledaagse vormen van racisme. Mensen met een migratieachtergrond krijgen in Nederland structureel minder kansen in de samenleving.

Internationaal onderzoek heeft laten zien dat de klimaatcrisis bestaande ongelijkheden vergroot en in het bijzonder mensen met een migratieachtergrond raakt. Een recent rapport aan de Verenigde Naties waarschuwde onlangs bijvoorbeeld, dat op Nederlandse Caribische eilanden een reeks mensenrechten onder druk staat door klimaatverandering. In het bijzonder de mensenrechten van arme mensen, vrouwen, inheemse ouderen en kinderen op werk, gezondheid en huisvesting worden bedreigd door extreem weer. Datzelfde rapport toont vermoedens dat de klimaatcrisis in Nederland ook een disproportioneel groot effect heeft, en zal hebben, op mensen met lagere inkomens, opleidingsniveaus en met een migratieachtergrond.

Demonstreren in corona tijd

Demonstreren is een mensenrecht. En mensenrechten zijn er juist om ons zo veilig mogelijk door crises te helpen. Door te demonstreren, kunnen we rechtvaardigheid afdwingen. Het is vaak een van de enige middelen voor mensen die anders geen stem of macht hebben om verandering te bewerkstelligen. Juist in crisistijd moeten we ervoor zorgen dat onze volksvertegenwoordigers de juiste beslissingen nemen en daar verantwoording over moeten afleggen. Zo houden we een gezonde democratie en rechtsstaat. 

Den Haag heeft laten zien dat door het goed te faciliteren, duizenden mensen samen kunnen komen om te demonstreren. Dat is belangrijk, juist nu.

Foto: Nieuwsopbeeld