De berichtgeving over het klimaat is vaak niet heel positief: ‘’Het plastic probleem wordt alleen maar groter.’’ ‘’Meer kans op bosbranden.’’ ‘’Microplastics voor het eerst aangetoond in menselijk bloed.’’ Het is begrijpelijk dat je van al die berichten ook wel eens klimaatmoe wordt. Bij het kijken van het journaal met berichtgeving over de klimaatcrisis, doorloop je voortdurend the five stages of grief. Toch kun je één van die emoties omzetten in iets positiefs: machteloosheid. Lees onze vijf tips om klimaatmoe te veranderen in klimaatmoed.

greenpeace climber sini saarela finland
Greenpeace climber Sini Saarela (Finland) onboard the Arctic Sunrise in Helsinki.

1. Erken je emoties over het klimaat

Of je nu een wegkijker, driftkikker of tranentrekker bent; het is begrijpelijk dat al het nieuws over de opwarming van de aarde je niet koud laat. Of juist wel, want na het zoveelste deprimerende bericht over de klimaatcrisis staar je vanzelf apathisch naar de televisie. Erkennen dat je emoties er zijn, zorgt er al gauw voor dat je je toch wat beter voelt. En met een positief gevoel is het makkelijker om over te gaan tot klimaatactie. 

2. Weg met vliegschaamte en vleesschaamte

‘’Weg met vliegschaamte, autoschaamte, vleesschaamte, stookschaamte of fast fashion-schaamte’’ schreef Roxane van Iperen eerder in Vrij Nederland over klimaatverandering. Het bedrijfsleven maakt ons wijs dat onze individuele keuzes een betere wereld creëren, maar het tegendeel is waar. Zo zegt Jaap Tielbeke in zijn boek; ‘’Echte verandering begint niet bij de aanschaf van een Tesla, maar bij het investeren in het openbaar vervoer. Niet bij een bekering tot veganisme, maar bij het afschaffen van intensieve veehouderij.’’ Zie dit echter niet als een vrijbrief om achterover te leunen. Het is juist een oproep om tot elkaar te komen. Volledig schaamtevrij. 

“Echte verandering begint niet bij de aanschaf van een Tesla, maar bij het investeren in het openbaar vervoer.

3. Vind elkaar en praat over het klimaat

Praten met anderen over de klimaatcrisis helpt altijd. Ook al is het soms fijner een eind weg te scrollen, praten lucht in alle gevallen op. Vaak vind je zelfs herkenning, ook uit onverwachte hoek. Je merkt zelfs dat het merendeel van de mensen zich druk maakt over hoe we deze planeet achterlaten en wat we moeten doen tegen de opwarming van de aarde. En als je dat hoort, voelt het al minder alsof we met zijn allen afstevenen op het einde der tijden. Er is wel degelijk iets te doen. 

4. Tijd voor klimaatactie

Wat ons te doen staat, is afrekenen met onze eigen denkbeelden. We kunnen ons drie slagen in de rondte recyclen, maar dat lost weinig op als we de verantwoordelijken niet ter verantwoording roepen. De grote vervuilers moeten aan de bak. Laat het ze horen: kom naar de Klimaatmars op 19 juni in Rotterdam. Vorig jaar gingen we met 40.000 mensen de straat op voor het klimaat. Zullen we dat aantal dit jaar verpletteren?

greenpeace klimaatmars amsterdam
foto © Marianna Selina Knollema

5. Herschrijf het verhaal over het klimaat

Hebben we nu een garantie dat het goed gaat komen? Nee. Moeten we óók zelf in actie komen voor het klimaat? Dat wel. We bepalen zelf hoe het verhaal over het klimaat verdergaat. Ook al weten we niet wat de uitkomst gaat zijn, kunnen we de moed vinden om het klimaat de best mogelijke kans te geven. Door met elkaar het gesprek aan te gaan en ons vreedzaam in te zetten voor een mensvriendelijke en natuurlijke samenleving. Het gaat zeker af en toe ongemakkelijk zijn of stressvol, maar samen zijn we moediger dan alleen. 

Doe mee