Gezamenlijke reactie van Milieudefensie en Greenpeace op de Klimaat- en Energieverkenning (KEV) van het PBL.

Milieuorganisaties Milieudefensie en Greenpeace zijn bezorgd over de klimaatresultaten van 2020. Dit kabinet voert klimaatbeleid met de rem er op. Zelfs met een wereldwijde pandemie dreigt Nederland niet aan het Urgenda-vonnis te voldoen. Om het klimaatdoel voor 2030 te halen moet Nederland de CO2-uitstoot volgens het PBL twee keer zo snel verminderen.

Het mag daarom niet zo zijn dat Rutte broodnodige klimaatmaatregelen uitstelt tot na de verkiezingen. Doorpakken is nu nodig, met een flinke CO2-heffing voor de industrie, halvering van de veestapel en massale energiebesparing in de gebouwde omgeving en het verkeer. Elke dag dat het kabinet tijd verspilt, neemt de klimaatschade toe en lopen de kosten voor burgers verder op. De crisis is nu. De maatregelen hadden er gisteren al moeten zijn.