In 2021 wordt het wetsvoorstel CO2-heffing ingevoerd, zoals dat ook in het Klimaatakkoord is afgesproken. Het voorstel wordt vanaf september 2020 door het parlement behandeld. Daarom schreven wij samen met de Jonge Klimaatbeweging, Natuur en Milieu, De Natuur en Milieufederaties en Milieudefensie een position paper over dit voorstel.

Ook in deze tijd van corona is het belangrijk dat we doorgaan met maatregelen om de klimaatcrisis tegen te gaan. Om groener uit de crisis te komen, is effectief klimaatbeleid nodig dat bijdraagt aan het daadwerkelijk reduceren van de uitstoot van CO2 én het realiseren van vergroening van de industrie, ook op de langere termijn. Een goede beprijzing van vervuiling is hiervoor bewezen de meest effectieve manier.