Amsterdam, 3 februari 2021 – In een historische uitspraak heeft de rechtbank in Parijs vandaag geoordeeld dat de Franse staat verantwoordelijk is voor het aanpakken van de klimaatcrisis. Het is onrechtmatig als afgesproken verplichtingen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen niet worden nagekomen. De zaak is aangespannen door de Nicolas Hulot Foundation, Greenpeace Frankrijk en Oxfam Frankrijk. Zo’n 2,3 miljoen Fransen steunden de rechtszaak. Zij verwelkomen deze eerste overwinning en hopen op een nog historischer oordeel in het voorjaar: de rechter zou de staat dan kunnen opleggen om aanvullende klimaatmaatregelen te nemen.

“Deze uitspraak is een grote overwinning voor het klimaat. Wereldwijd stappen steeds meer mensen succesvol naar de rechter om overheden verantwoordelijk te houden voor klimaatverandering. Ook in Europa. Zo hadden we gelukkig in Nederland het Urgenda-vonnis. Omdat de Nederlandse overheid maatregelen telkens heeft uitgesteld is het nog spannend of Nederland wel gaat voldoen aan het vonnis en de klimaatdoelen. Terwijl wat ons betreft allang duidelijk is wat we kunnen doen en wat er nodig is. Met een flinke CO2-taks en een omslag naar ecologische landbouw met minder dieren pakken we de klimaatcrisis aan. Alleen is daar wel politieke lef en leiderschap voor nodig.”

Meer informatie op:

https://www.greenpeace.fr/affaire-du-siecle-linaction-climatique-de-letat-jugee-illegale/