Recent presenteerde het Belgische NIRAS het ‘Ontwerp Afvalplan’. In dit plan kiest NIRAS als referentieoptie voor definitieve geologische berging van hoogradioactief en/of langlevend kernafval (B- en C-afval) in klei.
Dit rapport geeft dr. Willy Weyns een overzicht van de stand van zaken van wetenschappelijk onderzoek naar ondergrondse opslag van radioactief afval in Belgische kleilagen.

Auteur: Dr. Willy Weyns

samenvatting-definitieve-ber