In deze nieuwe studie laat Greenpeace zien hoe een giga-‘stopcontact’ op de Noordzee de leveringzekerheid van schone windenergie vergroot. Dit ‘supergrid’ is een netwerk van stroomkabels dat tientallen windparken op de Noordzee onderling verbindt.

Auteur: 3E

Omschrijving: Het plan van Greenpeace zorgt voor een constant aanbod van windenergie voor 70 miljoen Europese huishoudens: minder windaanbod in bijvoorbeeld het zuidwesten van de Noordzee wordt dankzij dit ‘supergrid’ gecompenseerd door een meestal gelijktijdig productieoverschot in het noordoosten van de Noordzee. Greenpeace wil dat het kabinet het (Europese) initiatief neemt om dit super-grid snel te realiseren. Het kabinet zegt immers in het regeerakkoord ‘… dat Nederland de komende kabinetsperiode grote stappen neemt in de transitie naar één van de duurzaamste en efficiëntste energievoorzieningen in Europa in 2020’

Aantal pagina’s: 40

the-north-sea-electricity-grid-2