Versneld onze CO2-uitstoot terugdringen, de zware industrie verduurzamen en – weer of geen weer – beschikking over duurzaam opgewekte energie: waterstof maakt het mogelijk. Uit de verschillende verkiezingsprogramma’s blijkt dat er voldoende draagvlak is onder politieke partijen voor gezamenlijke afspraken in het regeerakkoord over waterstof in de energietransitie. De Waterstofcoalitie, bestaande uit 46 organisaties van milieuorganisaties tot industrie, biedt het toekomstige kabinet een breed gedragen pact voor de ontwikkeling van een Nederlandse waterstofketen. 

Nu investeren in waterstof is een win-win voor het klimaat én de economie. De kabinetsperiode 2021 – 2025 zal doorslaggevend zijn voor de energietransitie en de tijdige ontwikkeling van een Nederlandse waterstofketen. Dit is nodig voor verduurzaming van het energiesysteem. Niet eerder kon waterstof op zoveel draagvlak in verkiezingsprogramma’s rekenen. Het is nu zaak die gedeelde visie te vertalen in daadkrachtig beleid. De Waterstofcoalitie stelt een pact voor waarmee binnen één kabinetsperiode een basisketen voor waterstof kan worden gerealiseerd. In 2025 kan Nederland bij de Europese voorhoede horen als het gaat om de productie, het transport, het gebruik en de opslag van waterstof.

Slim investeren

Door nu slim te investeren, legt het nieuwe kabinet de basis voor de Nederlandse waterstofketen. Deze keten bestaat uit een landelijke transport- en opslaginfrastructuur, 500MW elektrolyse en het stimuleren van de industrie om over te stappen op waterstof als duurzame brand- en grondstof. Hiervoor is een overheidsinvestering nodig van € 2,5 miljard, gemiddeld € 500 miljoen per jaar. Dit betekent ook dat het kabinet zich hard moet maken voor meer duurzame elektriciteit. Met dit Waterstofpact kiest het nieuwe kabinet voor duurzame werkgelegenheid en kennisontwikkeling én biedt het een bouwsteen voor de positie van NL als toegangspoort naar de Europese waterstofmarkt.

Faiza Oulahsen, hoofd klimaat en energie bij Greenpeace: “De tijd van plannen maken is voorbij. Het is nu of nooit. Onze boodschap aan het nieuwe kabinet is dan ook helder: kom in actie en investeer nu in groene waterstof. Met ons ambitieuze Waterstofpact zetten we belangrijke stap vooruit in de strijd tegen klimaatverandering en creëren we nieuwe banen. Laten we samen de handen ineen te slaan om dit waar te maken. Nederland wil niet langer wachten en staat klaar voor de groene waterstofeconomie.”

Een brede coalitie

De Waterstof Coalitie is een initiatief van 46 netbeheerders, industriepartijen, energiebedrijven, overheden, natuur- en milieuorganisaties en wetenschappers.