Andy Palmen, directeur Greenpeace Nederland in een eerste reactie op het regeerakkoord:

“Het is nog te vroeg om de vlag uit te hangen. Veel plannen zijn nog onduidelijk. Maar het is zeker dat we niet meer om de klimaat- en natuurcrisis heen kunnen. We zien een trendbreuk richting groen, maar de grote verbouwing van Nederland die nodig is, is pas net begonnen. 

Na decennia van uitstel is gekozen voor de grote en onvermijdelijke hervorming van de Nederlandse landbouw. De nieuwe stikstofplannen zijn bij elkaar een grote stap in de aanpak van de natuurcrisis. Het is alleen onzeker of het totale pakket aan maatregelen voldoende ruimte geeft aan de meest kwetsbare natuur om te herstellen. 

Het klimaatdoel is opgehoogd, dat is in lijn met de afspraken die in Brussel zijn gemaakt en het is goed dat Nederland deze volgt. Om de temperatuurstijging op 1.5 graad te houden is meer nodig, minstens 65% minder CO2-uitstoot en concrete plannen. Maar die plannen missen we, want we zien weinig harde cijfers of doelen terug. Zo blijft de CO2-heffing te slap en wordt er geen bedrag genoemd voor de verhoogde vliegtaks. We vinden het teleurstellend dat de nadruk ligt op kernenergie, maar we zien deze plannen niet van de grond komen.”