De Europese Commissie heeft vandaag officieel een omstreden plan gepresenteerd om fossiel gas en kernenergie een groen label te geven in de taxonomie. Door dit plan vloeien mogelijk honderden miljarden euro’s aan particuliere investeringen weg van schone energie naar kernenergie en fossiel gas. Hierdoor laait de klimaatcrisis alleen maar verder en sneller op

Fossiel gas is de meest vervuilende brandstof in de EU. Kerncentrales produceren niet alleen gevaarlijk radioactief afval, maar het duurt ook zo lang om te bouwen dat ze niet bijdragen aan de klimaatdoelen voor 2030.  Die doelen halen is volgens wetenschappers noodzakelijk om de ergste gevolgen van de klimaatcrisis te voorkomen. 

Greenpeace EU-campagnevoerder Ariadna Rodrigo zei: “Dit is een poging tot diefstal. Iemand probeert miljarden euro’s weg te halen bij hernieuwbare energiebronnen en ze te steken in technologieën die ofwel niets doen om de klimaatcrisis te bestrijden, zoals kernenergie, of die het probleem juist erger maken, zoals fossiel gas. De verdachte bevindt zich op het hoofdkwartier van de Europese Commissie en heeft zich vermomd als iemand die serieus moet worden genomen als het gaat om de klimaat- en natuurcrisis.”

“Dit plan is anti-wetenschap en de grootste greenwash-operatie aller tijden. Het maakt het leiderschap dat  de EU graag uitstraalt op klimaat en milieu tot een aanfluiting. Gas en kernenergie opnemen in de taxonomie is steeds moeilijker uit te leggen als iets anders dan een cadeautje voor wanhopige industrieën met machtige politieke vrienden,” voegde Rodrigo eraan toe.

Het Platform on Sustainable Finance, dat de Europese Commissie adviseert over haar groene agenda, zei in zijn officiële reactie op het plan dat de bepalingen over kernenergie, en met name radioactief afval, in strijd zijn met een kernbeginsel van de taxonomie, namelijk dat ervoor moet worden gezorgd dat alle opgenomen technologieën “geen significante schade” toebrengen aan het milieu. De Institutional Investors Group on Climate Change, waarvan de leden meer dan 50 biljoen euro aan activa vertegenwoordigen, heeft ook gezegd dat de voorstellen van de Commissie over gas “kapitaal zouden kanaliseren naar activiteiten die niet verenigbaar zijn met de afspraak van de EU om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn”.

Advocaten van de NGO Client Earth hebben gezegd dat de opname van fossiel gas in de taxonomie onverenigbaar is met verschillende EU-wetten, waaronder de EU-klimaatwet van 2021. Naar verluidt plannen verschillende regeringen en organisaties juridische stappen tegen de opname van gas en kernenergie in de taxonomie.

Volgende stappen

Het plan van de Commissie zal onmiddellijk op verzet stuiten van de leden van het Europees Parlement, die buiten het proces zijn gehouden en tot nu toe niet de kans hebben gekregen om dit controversiële plan te onderzoeken. Greenpeace roept de leden van het Europees Parlement op om dit voorstel te verwerpen.

Greenpeace roept ook alle financiële instellingen in de EU op om investeringen in kernenergie en gas niet te labelen als duurzaam en om transparant en wetenschappelijk onderbouwd te zijn over hun keuzes in energie- en klimaatinvesteringen.