For English and Papiamentu, please see below.

De Vrije Universiteit Amsterdam heeft in opdracht van Greenpeace Nederland onderzoek gedaan naar de gevolgen van klimaatverandering voor de Nederlandse bijzondere gemeente Bonaire. Er zijn verschillende scenario’s in kaart gebracht en er is gekeken naar de potentiële impact op onder meer de economie, gezondheid, infrastructuur en het cultureel erfgoed van Bonaire.

In de leeswijzer is een korte weergave te vinden van de belangrijkste resultaten uit de onderzoeksrapporten en de conclusies die Greenpeace Nederland aan deze uitkomsten verbindt.

Alle onderzoeksresultaten zijn terug te vinden in zes deelrapporten en een syntheserapport.

Papiamentu

E Instituto pa Asuntunan Ambiental (Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM)), un instituto interdisiplinario di Vrije Universiteit Amsterdam, a hasi un investigashon pa Greenpeace Hulanda tokante e konsekuensianan di kambio di klima pa
e munisipio hulandes Boneiru. Bou di guia di prof. dr. Pieter van Beukering a presentá diferente senario i a wak e impakto potensial riba entre otro ekonomia, salubridat, infrastruktura, i herensia kultural di Boneiru.

Den e guia di lektura akí tin un presentashon kòrtiku di e resultadonan prinsipal di e rapòrtnan di e investigashon i e konklushonnan ku Greenpeace Hulanda ta mara na e resultadonan akí.

Tur resultado di e investigashon ta disponibel den seis rapòrt parsial i un rapòrt di síntesis.

English

The Vrije Universiteit (VU) Amsterdam, was commissioned by Greenpeace Netherlands to research the consequences of climate change on the special Dutch municipality of Bonaire. Various scenarios were mapped out and the potential impact was examined on, amongst other aspects, the economy, health, infrastructure and cultural heritage of Bonaire.

In this reading guide you will find a short account of the most important results from the research reports and the conclusions that Greenpeace Netherlands has drawn from these results.

All the results of the research are to be found in six sub-reports and a synthesis report.

Leeswijzer

Guia di lektura

Reading guide