Bonaire wordt hard geraakt door klimaatverandering als we niet ingrijpen. Dat blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) in opdracht van Greenpeace Nederland. Tegen beter weten in hoopte ik dat de conclusies mee zouden vallen, maar dat doen ze niet. Het goede nieuws is wel dat we nu weten wat ons te doen staat. Daarom bereiden inwoners van Bonaire samen met Greenpeace een rechtszaak voor om klimaatactie af te dwingen voor het eiland.

TEKEN DE BRANDBRIEF AAN MARK RUTTE

Roep premier Rutte op om in actie te komen voor iedereen in Nederland. Sta solidair met Bonaire, Saba en Sint Eustatius in de klimaatcrisis!

IK DOE MEE

Het VU-onderzoek in opdracht van Greenpeace is de allereerste uitgebreide analyse van de impact van de klimaatverandering op Bonaire. Ongelooflijk maar waar. Ik ben blij dat zo’n onderzoek er eindelijk is. We weten nu wat er moet gebeuren om het eiland te beschermen. Als de opwarming van de aarde iets onder de 1,5 graden blijft, dan blijft de schade te overzien. Voor de huizen, banen, gezondheid en cultureel erfgoed.

Een vijfde van Bonaire dreigt door zeespiegelstijging aan het einde van deze eeuw te worden opgeslokt door de zee. Koraalriffen verdwijnen en hittegolven gaan toenemen. Het leven voor de mensen die wonen op het eiland zal daardoor nooit meer hetzelfde zijn.

Onafhankelijk onderzoek

We wisten al dat de klimaatcrisis een grote bedreiging vormt voor laaggelegen eilanden zoals Bonaire. Je zou denken dat het kabinet in opperste staat van paraatheid is. Bonaire en ook Sint Eustatius en Saba zijn sinds 2010 bijzondere gemeenten van Nederland. Maar het kabinet heeft amper plannen om de eilanden te beschermen tegen overstromingen die zullen ontstaan door de stijgende zeespiegel.

Greenpeace heeft daarom gedaan wat het kabinet nalaat. We hebben onafhankelijk onderzoek laten doen naar de gevolgen en gevaren van klimaatverandering op Bonaire. Op basis daarvan kunnen de juiste stappen worden gezet om het eiland te beschermen.

Grote risico’s door klimaatverandering

Inwoners van Bonaire lopen grote risico’s door de stijging van de zeespiegel, toenemende hitte en het afsterven van koraal. Dat blijkt uit het onderzoek van de VU. Het onderzoek kijkt naar de impact van verschillende klimaatscenario’s op het eiland. Als de wereldwijde opwarming tot 1,4 graden wordt beperkt, zijn de gevolgen aanzienlijk kleiner dan wanneer de wereldwijde opwarming oploopt tot 2,7 graden of zelfs 4,4 graden. Lees hier meer belangrijke conclusies uit het onderzoek.

De kustlijn van Bonaire in 2150, in verschillende klimaatscenario’s.

Het mooie aan toekomstscenario’s is dat ze niet uit hoeven te komen. Het is nog niet te laat om de gevolgen van klimaatverandering voor Bonaire binnen de perken te houden. Ik kan niet vaak genoeg benadrukken hoe belangrijk het is om de opwarming van de aarde beperkt te houden tot 1,5 graden. Zoals afgesproken in het Klimaatakkoord van Parijs.

Het kabinetsbeleid voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba is op vele fronten verre van rechtvaardig. Het lijkt niet op dat voor de rest van ons. Veel mensen kunnen moeilijk of niet rondkomen, bijvoorbeeld doordat het kabinet niet voor een fatsoenlijk minimumloon zorgt. Daar komt de klimaatcrisis nog eens bij, die de bestaande armoede op de eilanden alleen maar zal vergroten.

Klimaatactie afdwingen voor Bonaire

Het kabinet heeft de plicht om ons te beschermen tegen de gevolgen van de klimaatcrisis. Tegen de overstromingen, het kustgeweld en andere levensbedreigende gevolgen van de klimaatcrisis. De opeenvolgende kabinetten onder leiding van premier Rutte hebben daar vrijwel niets aan gedaan. Daarom bereiden we samen met inwoners van Bonaire een rechtszaak voor om klimaatactie voor het eiland af te dwingen. Na als bij eerdere overwinningen op overheden en grote fossiele vervuilers gaan we er alles aan doen om deze zaak te winnen. Om zo de toekomst van ons allemaal te beschermen. Het zou niet uit moeten maken of je op Bonaire, Ameland of in Valkenburg woont.

Zicht op de oranje (oorspronkelijk okergeel) slavenhutjes langs de zuidwestkust van Bonaire.
© Marten van Dijl / Greenpeace

De eerste juridische stap, een sommatiebrief aan de Nederlandse overheid, wordt de komende maanden uitgewerkt. Greenpeace Nederland en inwoners van Bonaire eisen klimaatrechtvaardigheid voor het eiland. “We dreigen onze cultuur te verliezen. Maar het is nog niet te laat. Deze waarschuwing komt net op tijd zodat we in actie kunnen komen”, zegt een van de inwoners van Bonaire die betrokken is bij de campagne. Kunstenaar Judmar wil niet dat de historisch belangrijke slavenhutjes in de toekomst onder water staan. En dat we dan beseffen dat we dat hadden kunnen voorkomen.

Wat kan jij doen

Samen gaan we ervoor zorgen dat het kabinet in actie komt om ons allemaal te beschermen en de uitstoot drastisch terug te dringen. Eis ook rechtvaardigheid en word medestander in klimaatzaak Bonaire.

De Klimaatzaak Bonaire

De overheid moet ons beschermen in de klimaatcrisis, maar doet dit niet. Al helemaal niet voor Bonaire. Inwoners van Bonaire en Greenpeace stappen naar de rechter, als het kabinet nu niet in actie komt.

Doe mee