Bedrijven en gemeenten: Schaf bovenwettelijke eisen voor het NZKG af voor meer windenergie

Bedrijven en gemeenten uit het Noordzeekanaalgebied (NZKG) roepen gezamenlijk de provincie Noord –Holland op om meer energie te halen uit het Noordzeekanaalgebied. De provincie moet daarvoor de bovenwettelijke eisen voor het NZKG gebied af te schaffen zodat er meer windenergie kan worden opgewekt. Gemeenten in het NZKG hebben ambitieuze doelstellingen geformuleerd op het gebied van duurzame energie, in het bijzonder wind op land. Met het huidig ingezette beleid wordt de potentie voor wind op land in het overwegend industriële NZKG niet benut. Het is en blijft daarom een sterke noodzaak om de bovenwettelijke eisen voor het NZKG af te schaffen zodat de potentie van minimaal 125 MW windenergie alsnog verzilverd kan worden. Groene stroom voor meer dan 125.000 huishoudens komt dan in beeld.

Wethouder Duurzaamheid Dick Emmer (Zaanstad): “ Iedereen begrijpt de noodzaak om meer en meer over te gaan op duurzame energie, ook de provincie Noord-Holland. Het is alleen onbegrijpelijk dat de provincie een maximum stelt aan het opwekken van duurzame windenergie. Hierdoor dreigen er nu veel initiatieven in het industriële NZKG te stranden. En waarom een maximum? Het tegengaan van klimaatverandering en de overgang naar een duurzame energievoorziening vormen de belangrijkste uitdagingen van onze generatie’.

In Nederland lijkt het besef voor meer groene energie steeds meer door te dringen. Er is nog veel werk te verzetten en stroperige, complexe procedures, tegengestelde belangen en gebrek aan een eenduidige politieke langetermijnvisie staan nog vaak een snellere verduurzaming in de weg.

Marco Lagrand, programmamanager sustainable retailing van Albert Heijn: ‘Een duurzaam Nederland. Eigenlijk betekent dat een land waarin je prettig kunt blijven leven, nog generaties lang. Dan is het belangrijk dat we er samen voor zorgen dat we duurzaam omgaan met onze energie. Albert Heijn investeert daarom fors in de verduurzaming van transport, logistiek en winkels. Windenergie is een efficiënte manier om energie te verduurzamen. Een goede samenwerking met lokale, regionale en nationale overheid is daarbij cruciaal’.

Josje Fens, campagneleider klimaat en energie van Greenpeace: “Het is onbegrijpelijk dat de provincie, nu klimaatverandering zo duidelijk in volle gang is, zoveel mogelijkheden voor windenergie onbenut laat. Ik ben blij dat zoveel partijen zich samen hard maken voor meer windenergie. Laat de provincie daar naar luisteren”.

Martijn Pater Voorzitter NDSM:  Energie”Amsterdammers willen zelf energie opwekken. Op de NDSM-werf willen bedrijven en burgers samenwerken om in hun eigen stroom te kunnen voorzien. Coöperatie NDSM Energie wil de proeftuin realiseren voor het duurzame bedrijventerrein van de toekomst. Amsterdam is een progressieve en ondernemende stad. Er zijn overal initiatieven van bedrijven om duurzamer te worden. Op de NDSM-werf zijn 70 bedrijven samen hard bezig om grootschalig zelf energie op te wekken, onder andere met 5 te bouwen windmolens.”

Wiegert Dulfer (lid Dagelijks bestuur waterschap Amstel, Gooi en Vecht), “Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht wil in 2020 energieneutraal zijn. Voor een groot deel willen we windenergie inzetten om die ambitie te realiseren. In ons werkgebied, dat zich uitstrekt over drie provincies, komt het Westelijk Havengebied van Amsterdam als verreweg de beste locatie uit de bus. Het is een gemiste kans als we daar niet kunnen investeren”.

Lees hier de brief aan Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten.