Eind vorig jaar zette kabinet Rutte haar handtekening onder het klimaatakkoord van Parijs, dat zich tot doel stelt om de opwarming van de aarde te beperken tot ‘ver onder de twee graden en met uitzicht op anderhalve graad.’ Klimaatwetenschappers zijn het erover eens dat dit nodig is om de wereldwijde klimaatcrisis een halt toe te roepen. Greenpeace heeft de klimaatwetenschappers van het NewClimate Institute opdracht gegeven om in kaart te brengen wat dit doel betekent voor het Nederlandse klimaatbeleid.

Het NewClimate Institute concludeert dat de uitstoot van CO2 in Nederland in 2035 naar nul moet om in lijn te zijn met het klimaatakkoord. Dit akkoord gaat hiermee veel verder dan de klimaatdoelstelling die volgt uit het Urgenda-vonnis. Om in lijn te blijven met ‘Parijs’ moet de uitstoot van CO2 in 2020 al met 40% omlaag. Het huidige kabinetsdoel is om de uitstoot te verminderen met 25% in 2020, 40% in 2030 en 80–95% in 2050. Het klimaatakkoord vereist dus een grote versnelling ten opzichte van de huidige inzet.

Volgens het NewClimate Institute is het mogelijk om het Parijsdoel te behalen. Dan moeten wel alle kolencentrales voor 2020 dicht, mogen er vanaf 2025 alleen nog maar elektrische auto’s op de markt worden gebracht en moet de gebouwde omgeving uiterlijk in 2035 van het aardgas af. Bovendien moeten duurzame energie en woningisolatie sterk worden versneld.

“Het is heel belangrijk dat het kabinet Rutte zijn handtekening heeft gezet onder dit historische akkoord. De uitdaging is nu om alles op alles te zetten om de opwarming van de aarde binnen 1,5 graad Celsius te houden. De uitdaging is enorm, maar we moeten dit doen willen we een leefbare wereld doorgeven aan onze kinderen,” aldus Willem Wiskerke, campaigner klimaat & energie bij Greenpeace.

Lees hier het rapport Paris Agreement for NL 2016 29 09_NewClimate (1)