Binnen twee jaar is hernieuwbare energie de grootste elektriciteitsbron ter wereld. Nu is dat nog steenkool, maar begin 2025 kukelt deze fossiele reus van zijn voetstuk.

Dat blijkt uit recente cijfers van het Internationale Energieagentschap (IEA). Een flinke opsteker op weg naar een wereld met 100% duurzame hernieuwbare energie, die ons de energie geeft die we nodig hebben zonder onze planeet, toekomstige generaties en onszelf te schaden.

7 september 2016, actievoerders verhinderen een schip met kolen uit Rusland om aan te leggen bij de kolencentrale aan de Eemshaven. © Greenpeace / Bas Beentjes

Einde maken aan kolentijdperk

Wij kunnen de generatie zijn die een einde maakt aan het kolentijdperk. Hoewel steenkool op haar retour is, blijft deze fossiele brandstof klimaatverandering en extreem weer aanwakkeren, onze lucht vergiftigen en kostbaar zoet water verbruiken.

Greenpeace voert al jaren vreedzaam actie, in Nederland en wereldwijd, om volledig over te stappen op wind- en zonne-energie. Wist je dat de Hemwegcentrale in 1995 het decor vormde van onze eerste actie ooit tegen klimaatverandering? Sindsdien hebben we de kolencentrales in Nederland niet meer met rust gelaten.

31 mei 2007, actievoerders zetten de klok van de Domtoren in Utrecht op vijf voor twaalf om aan te geven dat er nú actie moet worden ondernomen. © Greenpeace / Bas Beentjes

Steenkool laat wereldwijd een spoor van vernieling achter, met grove mensenrechtenschendingen en schade voor klimaat, natuur en milieu. Greepeace legde al eens de leugen bloot van Nederlandse energiebedrijven die bleven volhouden dat hun kolen ‘schoon’ waren.

Ongekende impuls door energiecrisis

Terug naar het goede nieuws: de productiecapaciteit van groene stroom groeit zo hard dat zon en wind in 2027 90% van alle hernieuwbare stroom leveren. In Nederland steeg het aandeel zonne-energie in 2021 al met 30% en windenergie met 17% in een jaar tijd. Ons land behoort tot de top van de wereld als het gaat om zonne-energie.

De wereld zal de komende vijf jaar evenveel hernieuwbare energie verwelkomen als in de afgelopen 20 jaar, zo heeft het IEA becijferd. Hernieuwbare energie is de enige bron van elektriciteitsopwekking waarvan het aandeel naar verwachting zal toenemen (naar 38% in 2027 van de totale energiemix wereldwijd), terwijl het aandeel van kolen, aardgas, kernenergie en olie afneemt.

Het internationale agentschap stelt vast dat de wereldwijde energiecrisis ‘een ongekende impuls’ heeft gegeven aan duurzame energiebronnen, omdat regeringen en bedrijven snel Russisch gas willen vervangen door alternatieven.

Historisch kantelpunt

Hoewel elektriciteit maar een deel van het energieverbruik vormt, spreekt het IEA van een historisch kantelpunt naar een schoner en veiliger energiesysteem. Het doel van ‘Parijs’ – beperk de opwarming van de aarde tot 1,5 °C – blijft daarmee mogelijk.