Windunie en Raedthuys zijn de meest duurzame stroomleveranciers van Nederland, zo blijkt uit dit onderzoek van de Consumentenbond, Greenpeace, Hivos, Natuur & Milieu, Vereniging Eigen Huis, Wereld Natuur Fonds en WISE. Na Windunie en Raedthuys, zijn de aanvoerders van de ranglijst: HVC Energie, Eneco, Dong en Greenchoice. Het minst duurzaam zijn Delta, RWE/Essent en Atoomstroom.

De ranking van leveranciers kwam tot stand door de stroomleveranciers te beoordelen op de volgende onderdelen van de bedrijfsvoering:

  • de investeringen in stroomopwekking wegen voor 50% mee in de beoordeling 
  • de productie, levering en inkoop van stroom bepalen samen de andere 50% van de beoordeling 

De duurzame score per onderdeel is afhankelijk van de gebruikte energiebronnen en de gebruikte techniek om stroom op te wekken.

Onderzoek duurzaamheid electriciteitsleveranciers