De belangrijkste impacts van de veehouderij zijn het verlies van biodiversiteit, stikstof- en fosfaatcycli, grondgebruik en klimaatverandering. Dit rapport brengt de impact van deze sector in kaart en laat zien hoe het anders kan.

De komende decennia dreigt de veehouderijsector te verdubbelen. Een aanzienlijke krimp van de veestapel, en een betere integratie van veeteelt binnen gemengde landbouwsystemen, is onontbeerlijk om verdere milieu- en klimaatschade te voorkomen.

Ecological-Livestock