Welke stroom is echt groen?

Windunie, Huismerk Energie, Raedthuys en Qurrent Nederland zijn de meest duurzame elektriciteitsleveranciers. Het minst duurzaam zijn RWE/Essent, Delta en Atoomstroom.

Dat blijkt uit dit nieuwe onderzoek van Consumentenbond, Hivos en Natuur & Milieu en Greenpeace.

De stroomleveranciers zijn beoordeeld op vier bedrijfsonderdelen:

  1. (des)investeringen in stroomopwekking in de periode 2010-2014
  2. eigen productie van stroom in 2013
  3. de inkoop van stroom: zowel direct bij de bron als op de markt in 2013
  4. de levering van stroom in 2013

Voor de tweede keer voeren vier organisaties met een breed maatschappelijk draagvlak dit onderzoek uit. Met inmiddels flinke verschillen ten opzichte van het vorige onderzoek uit 2013.

Download het onderzoek (pdf):

Onderzoek duurzaamheid elektriciteitsleveranciers – 8 december 2014