klimaattop 2023 tijdens global burning

Aan het eind van een catastrofaal klimaatjaar, is er weer een klimaattop van de Verenigde Naties. In 2023 werd hitterecord na hitterecord verbroken. Het voelt alsof we nergens meer veilig zijn voor stormen, plotselinge overstromingen en bosbranden.

De klimaattop in 2023, de COP28, is het moment dat wereldleiders actie kunnen ondernemen voor het klimaat, en ons kunnen bevrijden van de fossiele brandstoffen die onze planeet vernietigen. 

Op het spel bij deze klimaattop

Elke dag dat de klimaatcrisis zich ontvouwt, brengt meer verliezen met zich mee. Levens en huizen van mensen gaan verloren. Bestaanszekerheid staat op het spel. En het zijn de meest kwetsbare mensen, gemeenschappen en landen die het ergst te lijden hebben.

Als de klimaatcrisis ongehinderd doorgaat, zullen er nieuwe crises ontstaan. Ons water raakt op en het wordt moeilijker om voedsel te verbouwen. Grote delen van onze aarde worden onbewoonbaar door hitte en luchtvochtigheid. De lucht wordt op sommige plaatsen gevaarlijk om in te ademen, wanneer bosbranden blijven woekeren.

De opdracht aan de wereldleiders tijdens COP28

Het is een race tegen de klimaatklok. De tijd tikt snel weg, maar leiders kunnen nog sneller handelen. Het overleven van de mensen en ecosystemen hangt af van de acties die wereldleiders nu ondernemen. Het is cruciaal dat regeringen hun beloftes nakomen, naar de wetenschap luisteren, zich losmaken uit de greep van de fossiele industrie en burgers beschermen.

Het Parijsakkoord stelt dat we de temperatuurlimiet van maximaal 1,5°C opwarming moeten halen om uit de extreemste gevarenzone te blijven. Om dit te bereiken, is het nodig om de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 bijna te halveren. Regeringen erkennen dat ze niet genoeg doen om de opwarming tot 1,5°C te beperken, maar nog steeds blijft actie uit om de limiet wél te halen.

Dit moet er gebeuren tijdens de klimaattop 2023

We kunnen de klimaatcrisis oplossen, als nu de juiste keuzes gemaakt worden. Een snelle en rechtvaardige overgang naar hernieuwbare energie is mogelijk. Hernieuwbare energie is goedkoper dan ooit tevoren, maar regeringen zijn nodig voor beleid dat de vraag naar energie omlaag brengt en het opwekken van hernieuwbare energie vergroot. 

Schone energie alleen zal deze crisis niet oplossen, het moet samengaan met een stop op fossiele brandstoffen. Voor het eerst ooit leidt de CEO van een oliebedrijf de belangrijkste klimaattop ter wereld. En juist nu is duidelijker dan ooit dat er een plan moet komen om te stoppen met fossiele brandstoffen. Zonder een einde aan fossiele brandstoffen is er geen oplossing voor de klimaatcrisis.  We willen dat regeringen erkennen dat het gebruik van olie, gas en steenkool moet eindigen, en dat zij daarvoor moeten zorgen.

Overheden moeten de fossiele industrie belasten, zodat grote vervuilers meebetalen aan klimaatactie en herstel van de veroorzaakte schade. Regeringen hebben fossiele bedrijven enorme rijkdommen laten vergaren, terwijl ze vrijgesteld werden van iedere verantwoordelijkheid om hun schadelijke impact te vergoeden. In het licht van de miljardenwinsten en het menselijk leed in de klimaatcrisis, is de zaak om de vervuilers te laten betalen nog nooit zo sterk geweest. 

Rol van Greenpeace in de klimaattop

We maken deel uit van een wereldwijde beweging tegen de fossiele industrie. Samen kunnen we zorgen voor een oorverdovende oproep. We vertellen de wereld dat fossiele brandstoffen ons doden. Leiders hebben geen andere keuze meer dan te handelen om de toekomst leefbaar te houden.

Op 12 november gaan we massaal de straat op voor klimaat en rechtvaardigheid. Kom je ook? 13:00 uur op de Dam in Amsterdam. Meer informatie vind je hier.

Doe mee