Als mensen samenkomen, dan zijn grote vervuilers niet zo onaantastbaar als zij willen dat je denkt. Een jaar lang stonden we zij aan zij met de omwonenden van Tata Steel om actie te voeren tegen de gifwolken. Nu eist de Tweede Kamer dat gezondheid een volwaardige plek krijgt in de onderhandelingen met de staalfabriek. De overheid maakt op dit moment afspraken met Tata Steel om de grootste vervuiler van Nederland te laten vergroenen.

Mensen tegen grote vervuilers

Wij hebben recht op schone natuur en een veilige toekomst. Voor dat recht vechten wij. Doe mee en roep Schiphol, Shell, Tata Steel en andere vervuilers tot de orde! 

Grote vervuiler Tata Steel onderhandelt met regering

Dat Tata Steel razendsnel moet vergroenen, staat als een paal boven water. De stoffen uit de staalfabriek vervuilen de omgeving en het klimaat. Mensen in de omgeving leven gemiddeld 2,5 maand korter door de uitstoot van de fabriek.

Op papier wil ook Tata Steel zelf vergroenen. De vraag is hoe snel de verduurzaming wordt ingezet en wie dat gaat betalen. Daarover onderhandelt de regering – nu nog onder leiding van demissionair minister Adriaansens – met de staalfabriek. 

Meer druk op Tata Steel dankzij acties van mensen

Samen met supporters en omwonenden zette Greenpeace een jaar lang flink druk op de staalfabriek. Onze hoofdeis is dat de gezondheid van de omwonenden op één komt te staan en de ziekmakende onderdelen van de fabriek worden gesloten. 

Om dat te benadrukken, overhandigden we demissionair minister Adriaansens – voordat zij een Tweede Kamer-debat over Tata Steel inging – een open brief met meer dan 23.000 (!) handtekeningen van supporters. Tegelijk ontving zij meer dan 1000 handgeschreven boodschappen van omwonenden door Linda Valent van ‘Dorpsraad Wijk aan Zee’.

In de maanden daarvoor had er al een actie op het Tata Steel-terrein plaatsgevonden, een wandeling voor Schone Lucht en belden massa’s mensen naar het ministerie.

Wat is er tot nu toe bereikt?

  • Demissionair minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat wil de meest ziekmakende fabriek, kooksfabriek 2, zo snel mogelijk dicht. De fabriek staat al onder verscherpt toezicht bij de Omgevingsdienst.
  • Gezondheid krijgt een volwaardige plek in de onderhandelingen tussen de regering en Tata Steel. De overheid maakt op dit moment afspraken met de staalgigant, om de grootste vervuiler van Nederland te laten vergroenen. De gezondheidseffecten van de plannen van de staalfabriek moeten onafhankelijk in kaart worden gebracht. Dat wil een meerderheid in de Tweede Kamer.
  • Ook dwingt de Tweede Kamer af dat er voor de industrie op termijn een verbod op kolen gaat gelden. Voor energiebedrijven wordt het verbranden van kolen al per 2030 verboden. 

Vooruitgang

De Tweede Kamer staat op voor de gezondheid van omwonenden: dat is vooruitgang. En het is veelbelovend dat de minister inziet dat de kooksfabriek 2 zo snel mogelijk dicht moet (wat ons betreft is dat in 2025). Deze ontwikkelingen zijn een opsteker voor iedereen die in actie komt voor gezondheid, klimaat en natuur!

Er zijn nog genoeg redenen om Tata Steel in ons vizier te houden. We staan erop dat Tata Steel geen grote zak belastinggeld toegeschoven krijgt voor het sluiten van de meest ziekmakende onderdelen – dat zou een beloning van achterstallig onderhoud zijn. Ook is er nog geen duidelijkheid over de net zo vieze kooksfabriek 1. De komende tijd stappen we met omwonenden naar de rechter om de gifwolken van beide kooksfabrieken aan te pakken.

Grote vervuilers zijn niet onaantastbaar 

De ontwikkelingen bij Tata Steel bewijzen: als mensen hun stem laten horen, dan zijn grote vervuilers echt niet zo onaantastbaar als zij willen dat je denkt. Ruim 100 jaar vervuilt Tata Steel de omgeving. De regering koos al die tijd de kant van de vervuiler – in plaats van die van gewone mensen. Nu komen al die gewone mensen samen en veranderen ze – stap voor stap – dat kromme systeem.