Geachte heer Zalm,
Aan uw informatie-tafel is bekend dat VNO-NCW en Greenpeace met elkaar overleggen over hoe we de energietransitie in Nederland nog verder kunnen versnellen, mogelijk in de vorm van een vervolg op het huidige Energieakkoord.

Wij doen dat op initiatief en onder leiding van Diederik Samsom. We hebben verkend of VNO-NCW en Greenpeace, zoals bekend organisaties die niet elke dag met elkaar samenwerken, het eens kunnen worden over een concreet programma aan maatregelen voor een snelle verdere verduurzaming van de Nederlandse energievoorziening.

Download de gehele brief:

Gez brf Greenpeace-VNONCW aan Zalm