Je hebt de afgelopen tijd ongetwijfeld iets gehoord over de problemen die de industriële veehouderij veroorzaken. De manier waarop deze sector blijft groeien heeft verstrekkende gevolgen voor mens, dier, natuur en klimaat.  Kan het ook anders? Gelukkig wel!

De oplossing is simpel en noodzakelijk: ecologische landbouw met minder dieren en meer plantaardig voedsel. Wij geloven dat dit dé uitkomst is voor een duurzaam voedselsysteem, waarin ons milieu weer in balans is met andere actoren – boeren, financierders, dieren en consumenten. Sommige boeren werken al op een andere, duurzame manier, zoals de boeren Jan en Peter.

Jan Overesch heeft een gemengd biologisch boerenbedrijf. De varkens eten voer van eigen land. En dat land wordt bemest door de uitwerpselen van de varkens. Wat je noemt Kringlooplandbouw!

Melkveehouder Peter Oosterhof is geen geitenwollen-sokken-man. Maar al dat kunstmestgebruik op zijn grasmat ging hem tegenstaan. Hij ontdekte dat een gezonde grasmat zonder kunstmest mogelijk is via de Pure-Graze methode; een gemengde grasmat met klavers, grassen en kruiden. Goed voor bodem, koe en natuur!

We willen dat meer boeren deze stap naar ecologische landbouw kunnen maken. Zie onze huidige campagne voor meer informatie.