De Gran Chaco heeft sinds 2017 een natuurgebied ter grootte van twee keer Portugal verloren voor de vleesproductie.

Rundvleessteaks verkocht in Europa zijn afkomstig van een slachthuis dat betrokken is bij ontbossing van een natuurgebied in het noorden van Argentinië. Dit blijkt uit het rapport ‘Slaughtering the Chaco forests’ van Greenpeace Argentinië. In dit rapport onderzocht Greenpeace Argentinië de link tussen boskap van de Gran Chaco voor veeteelt, de bedrijven die hierbij betrokken zijn en de export van rundvlees [1]. 

Gran Chaco is Zuid-Amerika’s op één-na-grootste bos, waar vanaf 2017 bijna een kwart (18 miljoen ha) is gekapt, om gebruikt te worden om vee te laten grazen en als landbouwgrond. Landen zoals Argentinië, Bolivia en Paraguay die de Gran Chaco delen, behoren tot de landen die wereldwijd met het hoogste totale verlies aan bosgebied te maken kregen in de periode van 2010 tot 2018. De voortdurende uitbreiding van de landbouw gaat samen met mensenrechtenschendingen. Zo zijn er verschillende claims van inheemse mensen uit de regio die gedwongen worden te werken in omstandigheden van slavernij [2].

Tussen 2017 en 2018 is de export van Argentijns rundvlees met 77 procent toegenomen. Zo’n 3,6 procent van dit vlees komt terecht op de Nederlands markt. De verwachting is dat met het vrijhandelsakkoord EU-Mercosur dit percentage verder oploopt. 

Keten van ontbossing

Onderzoek toont aan dat landbouwgigant Cresud in 20 jaar tijd verantwoordelijk is voor meer dan 120.000 hectare boskap in de Gran Chaco voor de uitbreiding van veeteelt. Het vee wordt onder andere geslacht door dochterbedrijf Carnes Pampeanas. Via de Nederlandse vleeshandelaar Zandbergen [3] heeft Albert Heijn (AH) vlees ingekocht van Carnes Pampeanas (Cresud). 

Loze beloftes

Bedrijven zoals Ahold Delhaize, eigenaar van AH, hebben de belofte gedaan voor 2020 hun productieketens vrij te maken van ontbossing [4]. Het Greenpeace International rapport Countdown to Extinction’ (juni 2019) liet al zien dat onder andere FrieslandCampina, Unilever en Ahold Delhaize deze deadline niet gaan halen. 

“Dit voorbeeld uit Argentinië laat wederom zien dat Nederlandse supermarkten en tussenhandelaren afnemen van bedrijven die betrokken zijn bij het kappen van bos voor veeteelt en landbouw. Te lang is er door de politiek vertrouwd op de blauwe ogen van het bedrijfsleven en hun loze beloftes. De overheid moet nu ingrijpen en met wetgeving komen”, zegt Charlotte van der Tak, campagneleider bossen bij Greenpeace Nederland. 

EU bossenwet

Greenpeace eist dat de Europese Unie met nieuwe wetgeving komt, die stelt dat producten niet afkomstig mogen zijn van ontbossing of natuurverwoesting en vrij zijn van mensenrechtenschendingen. Daarnaast is het noodzakelijk dat er nieuw beleid komt om de Europese productie en consumptie van vlees en zuivel drastisch terug te dringen. Tevens moeten handelsverdragen zoals de EU-Mercosur bindende maatregelen bevatten om mens en natuur te beschermen. “Het is nu aan de nieuwe Europese Commissie om concrete stappen te zetten en onmiddellijk met nieuwe wetten te komen. Om de biodiversiteit- en klimaatcrisis het hoofd te bieden, mogen handelsbelangen niet langer bepalend zijn, maar moet het stoppen van natuurvernietiging  leidend zijn in de plannen”, aldus Charlotte van der Tak.

De Gran Chaco – wat staat er op het spel 

De Gran Chaco is na de Amazone het op één-na-grootste bos van Latijns-Amerika. Het natuurgebied, met zijn bomen, doornige struiken en grassen, herbergt duizenden soorten planten en honderden soorten vogels, reptielen en zoogdieren, waaronder jaguars, gordeldieren en gigantische miereneters. 

Reactie Zandbergen & Ahold Delhaize

Ahold Delhaize bevestigt dat ze vlees hebben afgenomen van Carnes Pampeanas, Cresud. Via Zandbergen laat Carnes Pampeanas, Cresud laat in een reactie weten zich niet te herkennen in de beschuldigingen van ontbossing [5].


Voetnoten

[1] http://greenpeace.org.ar/pdf/2019/07/REPORT%20Slaughtering%20the%20Chaco%20forests%20FINAL.pdf

[2] https://www.greenpeace.org/international/publication/22247/countdown-extinction-report-deforestation-commodities-soya-palm-oil/

[3] Volledige naam: Zandbergen World’s Finest Meat

[4] https://www.theconsumergoodsforum.com/initiatives/environmental-sustainability/key-projects/deforestation/

[5] Voor volledige reactie zie Annex rapport: http://greenpeace.org.ar/pdf/2019/07/REPORT%20Slaughtering%20the%20Chaco%20forests%20FINAL.pdf

 

————————————————————————————————————————————————————————————————–

Noot voor de redactie

Greenpeace persvoorlichting: 06-21296895

Greenpeace Argentinië rapport ‘Slaughtering the Chaco forests’: http://greenpeace.org.ar/pdf/2019/07/REPORT%20Slaughtering%20the%20Chaco%20forests%20FINAL.pdf

Foto’s zijn te vinden op aanvraag. Bronvermelding Greenpeace.