Greenpeace: Noordzee vraagt om 30 procent volledig beschermde gebieden

De CO2-uitstoot veroorzaakt door mensen heeft een veel groter effect op oceanen en het tempo waarin deze effecten optreden is veel sneller dan voorspeld. Het beschermen van oceanen is daarom cruciaal om de klimaatcrisis het hoofd te bieden, schrijft het wetenschappelijke VN-klimaatpanel in haar nieuwste IPCC rapport.

De boodschap is duidelijk: overheden moeten de CO2-uitstoot drastisch terugdringen en meer gebieden op zee beschermen. De lancering van dit rapport valt samen met de onderhandelingen van het Noordzeeakkoord waarin de overheid, industrie en milieuorganisaties afspraken maken over het gebruik van de Noordzee vanaf 2030. Greenpeace roept daarom alle onderhandelingspartners van het Noordzeeakkoord op om 30 procent van de Noordzee volledig te beschermen.

Joris Thijssen, directeur van Greenpeace Nederland en tevens aangeschoven bij de onderhandelingstafel van het Noordzeeakkoord: “Het IPCC-rapport bevestigt onze grootste angst – de klimaatcrisis is ook een oceanen-crisis.”

Verzuring van de oceanen

Oceanen spelen een cruciale rol bij het reguleren van het klimaat van de aarde. Het zeewater neemt warmte en CO2 op, waardoor de opwarming van de atmosfeer minder snel gaat. Daarnaast nemen ook gezonde, groeiende mariene ecosystemen CO2 op. Sinds 1980 hebben oceanen 20-30 procent van de totale menselijke CO2-uitstoot opgenomen, met verzuring als gevolg, aldus IPCC. De gevolgen van klimaatverandering, zoals opwarming, zuurstofverlies en verzuring, samen met overbevissing en vervuiling, bedreigen ecoystemen onder water en daarmee hun functie om CO2 op te nemen.

Het is essentieel om de CO2 uitstoot naar nul te brengen om de opwarming en de verzuring van de oceanen te stoppen. Daarnaast moeten ook overexploitatie en vervuiling stoppen zodat mariene ecosystemen zich kunnen herstellen en CO2 kunnen blijven opnemen. De gezondheid van onze oceanen en de toestand van ons klimaat zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het beschermen en herstellen van leven onder water is essentieel voor klimaatbestendige oceanen. Het IPCC roept daarom op tot het instellen van beschermde netwerken van natuurgebieden onder water.

Fractie van de Noordzee volledig beschermd

De lancering van het IPCC-rapport valt samen met de onderhandelingen over gebruik en invulling van de Noordzee, één van de meest drukst bevaren zeeën ter wereld. Alhoewel het IPCC het belang van beschermde natuurgebieden benadrukt, wordt in de Noordzee nog geen halve procent van de Noordzee volledig beschermd; dat is onvoldoende om de zee gezond te krijgen en te houden. Het instellen van een robuust netwerk van beschermde gebieden is daarom hard nodig.

Joris Thijssen: “Slechts 0,3 procent van de Noordzee is beschermd gebied, terwijl voor behoud van biodiversiteit een gezond ecosysteem hard nodig is. Daarom moet 30 procent van de Noordzee beschermd worden.”

Noot voor de redactie

Persvoorlichter Margaux Tjoeng, [email protected], 06-27000063

Foto’s en video’s zijn hier te downloaden en te gebruiken onder vermelding van juiste credit genoemd bij het bestand.

Voor meer informatie over het IPCC-rapport, lees deze blog.