Amsterdam – Het Braziliaanse rundvlees- en leerbedrijf JBS, betrokken bij vernietiging van de Amazone, heeft juridische stappen ondernomen tegen Greenpeace in Brazilië. Met gerechtelijke stappen wil JBS critici de mond snoeren om verdere verspreiding van het rapport de JBS Scorecard te voorkomen. Greenpeace gaat door met haar campagne om de Amazone te beschermen. “We laten ons niet het zwijgen opleggen. We roepen JBS op om per direct alle relaties te verbreken met boerderijen waarvan is bewezen dat ze betrokken zijn bij de vernietiging van de Amazone”, zegt Femke Bartels van Greenpeace.

Op 6 juni publiceerde Greenpeace het rapport de JBS Scorecard. Het rapport laat zien dat JBS niet de garantie kan geven, dat het bedrijf geen vee koopt van boerderijen in de Amazone waar ontbossing heeft plaatsgevonden, die betrokken zijn bij slavenarbeid of bij het binnendringen van beschermde gebieden.

Zonder dat Greenpeace is gehoord is er een tijdelijk rechterlijk bevel uitgevaardigd tegen het rapport in Brazilië. Greenpeace in Brazilië mag hierdoor op dit moment niet communiceren over het onderwerp. Maandag zal Greenpeace in de rechtbank van zich laten horen. In tegenstelling tot wat JBS beweert, heeft het Hof geen uitlatingen gedaan over de inhoud van het rapport. Greenpeace heeft het volste vertrouwen dat de rechter de zaak zal seponeren na het beoordelen van het bewijs.

Het rapport blijft opvraagbaar via de website van andere Greenpeace-kantoren en via Greenpeace Nederland. Op basis van opmerkingen van JBS zijn in het rapport een aantal foutjes geïdentificeerd. Greenpeace heeft dit onmiddellijk erkend en gecorrigeerd. Deze aanpassingen hebben geen enkele invloed op de conclusie dat JBS gemaakte afspraken niet nakomt en niet voldoet aan verplichtingen om de bossen te beschermen. Deze essentiële onderdelen van het rapport worden niet betwist door JBS en vormen voldoende basis om te concluderen dat JBS ernstig in gebreke is gebleven.

De reactie van JBS in combinatie met het onvolledige veto van de Braziliaanse president Dilma Rousseff afgelopen maand over een nieuwe en destructieve boswet toont aan dat de Amazone nog steeds in gevaar is.